Psocoptera

Stofluizen zijn insecten die samen met de echte luizen onder de orde Psocodea vallen. Er zijn voor Nederland ruim 60 soorten geregistreerd. De kleine, tere insecten worden nauwelijks geïnventariseerd in ons land. Dat is jammer, want naar verwachting komen er nog vele soorten voor die nog niet gemeld zijn.

In 2013 is de EIS-werkgroep stofluizen opnieuw opgericht om onze kennis aan te vullen. Mocht je belangstelling hebben je bij de werkgroep aan te sluiten of vragen hebben over stofluizen, neem dan contact op met Cees Gielis.

Literatuur

Noordijk, J., Th. Heijerman & M. Brooks M 2017. De kosmopolitische stofluis Psoquilla marginepunctata voor het eerst gevonden in Nederland (Psocodea: Psoquillidae). - Nederlandse Faunistische Mededelingen 49: 33-39. 

Noordijk, J. 2015. De exotische stofluis Badonnelia titei in Nederland (Psocodea: Sphaeropsocidae). - Nederlandse Faunistische Mededelingen 45: 51-56.

van Zuijlen, J.W.A. & J.D.M. Belgers 2011. De stofluis Philotarsus parviceps nieuw voor Nederland (Psocoptera: Philotarsidae). - Entomologische Berichten 71 (2): 46-49.  

 

van Zuijlen, J.W.A. 2010. 'Psocoptera' - Stofluizen. - In: Noordijk, J., R.M.J.C. Kleukers, E.J. van Nieukerken & A.J. van Loon (eds.), De Nederlandse biodiversiteit. Nederlandse Fauna 10, NCB Naturalis & EIS - Nederland, Leiden, pp. 210-211.   

de Wilde, A. 2009. Stofluizen tussen de enveloppen. - Natura 2009 (4): 102-103.   

Noordijk, J. & M.P. Berg 2002. De corticole fauna van platanen: II. springstaarten, stofluizen, loopkevers (Collembola, Psocoptera, Carabidae). - Nederlandse Faunistische Mededelingen 17: 41-56

Peeters, Th.M.J. & W. Hogenes 1996. Psocoptera (Stofluizen). - In: van Zuijlen, J.W.A., Th.M.J. Peeters, P.S. van Wielink, A.P.W. van Eck & E.H.M. Bouvy (red.), Brand-stof. Een inventarisatie van de entomofauna van het Natuurreservaat 'De Brand' in 1990, Insectenwerkgroep KNNV-afdeling Tilburg, pp. 163-165.

Kruseman, G. (Jr.) 1948. 4e Korte faunistische Mededeeling. - In: Verslag van de honderdeerste zomervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, Tijdschrift voor Entomologie 89: xlv-xlvi.   

Kruseman, G. (Jr.) 1944. Voorloopige naamlijst van de Nederlandsche Psocoptera, benevens van die, welke in het aangrenzende gebied gevonden zijn (4de mededeeling over Psocoptera). - Tijdschrift voor Entomologie 86: 94-97.   

Kruseman, G. (Jr.) 1943. 3e mededeeling over Nederlandsche Psocoptera. - Tijdschrift voor Entomologie 86: LII-LIII.  

Kruseman, G. (Jr.) 1943. Nieuwe Psociden voor Nederland. - Tijdschrift voor Entomologie 86: XXIV-XXV.  

Albarda, H., 1889. Catalogue raisonné et synonymique des Névroptères, observés dan les Pays-Bas et dans les Pays limitrophes. - Tijdschrift voor Entomologie 32: 211-376.   


Loensia variegata. Foto: Theodoor Heijerman

coördinator

Cees Gielis
E-mail: Pterophoridae@gmail.com

Over EIS

Stichting EIS Kenniscentrum Insecten 
doet onderzoek aan insecten en andere ongewervelden en geeft voorlichting en adviezen over beheer en beleid.

Tentakel

Wilt u in het vervolg onze nieuwsbrief Tentakel ontvangen? Meldt u dan hieronder aan.
* Required

donateur

Word voor € 22,50 donateur en ontvang Nederlandse Faunistische Mededelingen en Entomologische Tabellen

Ja Ik word donateur

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten
Postbus 9517
2300 RA Leiden
(+31) 071 7519314
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres
Vondellaan 55 
2332 AA Leiden