SCELIONIDAE – SCELIONIDEN

Man Scelio vulgaris, 3.4 mm (foto Rik Delhem).

Soortenlijst in Nederland

Uit ons land zijn slechts 25 soorten gemeld.

Literatuur

Peeters, T.M.J., 2020. Inleiding tot de wespenfamilie Scelionidae in Nederland. - HymenoVaria 21: 84-94.