NIEUWS

Twee zeer zeldzame soorten gevonden in Arnhem.

Afgelopen seizoen heeft EIS Kenniscentrum Insecten in opdracht van de gemeente Arnhem een viertal gebieden geïnventariseerd op bijen en zweefvliegen: Meinerswijk, park Immerloo, de Koningsheide en de Waterberg. Deze gebieden maken onderdeel uit van het ambitieuze plan van de gemeente, genaamd Living Labs Arnhem, om de biodiversiteit op een structurele manier te monitoren.

Dit heeft geresulteerd in een lijst van 134 soorten bijen, waarvan 24 soorten van de Rode Lijsten zelfs een nieuwe soort voor Nederland: de braamtronkenbij Heriades rubicola. Er zijn in totaal 74 soorten zweefvliegen waargenomen, waarvan er drie zeldzaam zijn. Zowel Meinerswijk als park Immerloo zijn zeer rijk aan bijen met respectievelijk 90 en 94 soorten bijen.

Aanvullend is er ook een analyse uitgevoerd van de bestaande gegevens van bijen om inzichtelijk te maken of er nog aanvullende gebieden zijn die belangrijk zijn voor bijen of waar populaties van bijzondere soorten aanwezig zijn. Hieruit kwam een drietal gebieden naar voren: de Arnhemse heide, Meinerswijk en de Schaapdijk in IJsseloord.

Foto braamtronkenbij: ©John Smit

Lees hier meer over het onderzoek in Arnhem.

Vorig artikel Kijk op Exoten 42
Volgend artikel Kijk op Exoten 43

Zoeken

INDEX JAAR

Archief

Soortenregister

Roofwants met plakkerige poten
3-4-2024 11:04:09           
De Amerikaanse roofwants Zelus renardii is in 2010 voor het eerst aangetroffen in Griekenland en Spanje... Meer...
Verrassende vondst brandkruidboorvlieg
15-3-2024 11:19:59           
Op 26 juli 2022 fotografeerde Harry Bruins in Natuurgebied De Wieden een exemplaar van de brandkruidboorvlieg... Meer...
Een tronkenbij erbij
28-2-2024 14:12:20           
Tronkenbijen zijn kleine solitaire bijen die hun larven voeden met stuifmeel van allerlei soorten gele... Meer...
Tweede landsnoerworm ontdekt
28-2-2024 13:56:54           
Wereldwijd zijn er slechts vijftien soorten landsnoerwormen bekend. Ze komen voor in gebieden met een tropisch... Meer...
Grote streepoog duikt op in Gouda
9-2-2024 11:57:22           
De dichtstbijzijnde vindplaatsen van de grote streepoog Eristalinus taeniops liggen in Zuid-Frankrijk. Toch... Meer...
Nieuwe bladluis heeft het op kool voorzien
9-2-2024 11:47:06           
Op 3 oktober 2023 vond Jochem Kühnen in zijn tuin in Beek-Ubbergen een kolonie bladluizen op een hauwtje van... Meer...

Oudere berichten

Voor de oudere berichten van langer dan een jaar geleden, zie het archief