Bart van Tooren

Bart van Tooren
Voorzitter

 

Ik heb biologie gestudeerd in Groningen (afgestudeerd 1982) en in Utrecht botanisch ecologisch promotieonderzoek gedaan aan rol van de moslaag in kalkgraslanden. Sindsdien heb ik vrijwel altijd gewerkt bij de Vereniging Natuurmonumenten, in verschillende functies, momenteel als hoofd van een kleine afdeling die als kritisch auditteam onderzoek doet naar de kwaliteit van met name het door Natuurmonumenten uitgevoerde beheer van de gebieden. Vanuit Natuurmonumenten ben ik tevens voorzitter van het OBN-deskundigenteam Heuvellandschap, in vrije tijd o.a. hoofdredacteur van het tijdschrift De Levende Natuur. 

 

In mijn NJN-tijd was ik vooral gericht op planten, later vormden mossen daarin een belangrijk aandeel, en dat is ook de achtergrond van een actief lidmaatschap van de BLWG. Een minder algemene hobby is die van onderzoek naar het voorkomen van sieralgen in Nederland (met vaak waterkevers als bijvangst!). Minder tijd is gestoken in faunagroepen hoewel ik nauwlettend een lijst van zweefvliegen in de tuin bijhoudt en vroeger jarenlang loopkevervallen had. Er is in het natuurbeheer op o.a. dagvlinders en libellen na weinig aandacht voor ongewervelden. Dat kan beter. Daar met EIS aan te werken was de belangrijkste motivatie om ja te zeggen toen ik november 2012 werd gevraagd als voorzitter van EIS.