Inventarisatie

EIS kan inventarisaties uitvoeren voor sprinkhanen, bijen, libellen en dagvlinders, maar ook voor minder voor de hand liggende groepen, zoals mieren, loopkevers en spinnen. Uiteraard kan ook gericht veldwerk gedaan worden voor beleidsrelevante soorten als de gestreepte waterroofkever, vliegend hert, nauwe korfslak, zeggekorfslak en platte schijfhoren.

Vraag vrijblijvend offerte aan voor uw specfieke wensen.  

 

   

Menno Reemer
Menno.Reemer@naturalis.nl
071 – 7519359