Er zijn momenteel meer dan vijftig werkgroepen bij EIS Kenniscentrum Insecten aangesloten, elk gericht op een specifieke diergroep. De omvang varieert sterk en loopt uiteen van éénmanswerkgroepen tot de vereniging voor libellenstudie (NVL). Sommige werkgroepen zijn erg actief en publiceren veel, andere zijn vooral bezig met de opbouw van het bestand met landelijke verspreidingsgegevens. Meer informatie over wat een EIS-werkgroep in de praktijk inhoudt, wat er verwacht van de coördinator en wat de coördinator kan verwachten van het EIS-bureau vindt u hier. 

Om meer informatie te krijgen over de activiteiten van de werkgroepen kan contact worden opgenomen met de coördinatoren. Tevens kunnen aan hen vragen worden gesteld over determinaties of literatuur.

De werkgroepen zijn op deze website gegroepeerd per orde, met uitzondering van de bodemfauna, macrofauna, de kleinere orden en de Antilliaanse fauna, die zijn ondergebracht in overige insecten. In het werkgroepenmenu zijn alle namen in het Nederlands weergegeven, maar per groep kan ook doorgeklikt worden naar het overzicht met wetenschappelijke namen.