Verschenen (voorlopige) verspreidingsatlassen

Verspreidingsatlas van Nederlandse slankpootvliegen.

(Diptera: Dolichopodidae)
M. Pollet en H.J.G. Meuffels 2023. download
Dit is de eerste atlas van slankpootvliegen (Diptera: Dolichopodidae) van Nederland, wat wellicht weinigen verbaast. Best weinig entomologen zijn vertrouwd met deze familie en door de geringe grootte van de meeste soorten is het ook vaak niet eenvoudig ze met zekerheid op naam te brengen. We hopen alvast dat deze atlas hiervoor een eerste stapsteen kan zijn. Want slankpootvliegen verdienen absoluut meer aandacht. Deze publicatie is gratis digitaal beschikbaar via deze link. Heb je hem liever op papier? Dan kun je hem via printing-on-demand bestellen via deze link.

Verspreidingsatlas 'leuke vliegen'.

Blaaskopvliegen, dazen, roofvliegen, wapenvliegen, bastvliegen, wolzwevers en mierwolzwevers
J. Smit, E. de Bree, R. van den Broek, M. Reemer, M. van Veen en T. Zeegers 2019. Prijs € 15,-
Sommige vliegen trekken de aandacht door hun fraaie uiterlijk of opvallende gedrag. Zweefvliegen zijn hiervan het bekendste voorbeeld, maar er is nog een aantal families die aan die criteria voldoen, en daarvoor is de term 'leuke vliegen' geïntroduceerd. In deze uitgave zijn alle verspreidingsgegevens uit museumcollecties en gevalideerde waarnemingen op Waarneming.nl gebundeld om voor 184 soorten de verspreiding, fenologie en andere ecologische informatie te geven. Bestellen kan via een mail aan eis@naturalis.nl of via het bestelformulier hiernaast.

Ecologische atlas Nederlandse mieren (Hymenoptera: Formicidae).
P. Boer, J. Noordijk & A.J. van Loon 2018. Prijs €15,- weer beschikbaar
Deze nieuwe mierenatlas is een uitgebreide actualisering van de atlas uit 2004 (onderdeel van Nederlandse Fauna 6, Wespen en mieren van Nederland). Voor het eerst zijn ook de in Nederland voorkomende exotische mierensoorten in kaart gebracht. In totaal vermeldt deze atlas 68 inheemse soorten (waarvan negen nieuwe sinds 2004), 36 gevestigde exoten (waarvan er negen ook in het buitengebied voorkomen en 27 exclusief in gebouwen leven) en 84 incidenteel waargenomen exoten. Voor de 68 inheemse soorten wordt naast de verspreidingskaart ook een ecologisch profiel gegeven met informatie over de biologie en ecologie.


 

Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen deel 2 tot 6

Prijs samen € 40,-. De eerste vijf delen van de wantsenatlas behandelen de verspreiding van zo’n 640 soorten wantsen. De soortteksten geven informatie over verspreiding, habitat en ecologie, status en literatuur. Op kaart wordt de verspreiding in Nederland voor en vanaf 1980 gegeven en in deel III-V wordt ook de aan- of afwezigheid in alle Europese landen getoond. De fenologie, uitgesplitst naar mannen en vrouwen, staat geïllustreerd met een diagram. Deel I (waterwantsen) is niet meer leverbaar, maar is wel als pdf  beschikbaar.

Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera). Deel VI: Supplement
B. Aukema & D.J. Hermes 2021. Prijs € 15,-
Met de verschijning van deel VI van de verspreidingsatlassen van de Nederlandse wantsen is de serie compleet. Dit laatste supplementdeel behandelt de 21 soorten die na de publicatie van de delen I-V aan de Nederlandse lijst zijn toegevoegd. Bovendien wordt een geactualiseerd overzicht gegeven van de verspreiding van alle 661 tot en met 2020 vastgestelde soorten, met zowel Nederlandse als Europese verspreidingskaartjes. Bij de Nederlandse kaartjes wordt daarbij onderscheid gemaakt in de periodes vóór en vanaf 2000.

 

 

Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera). Deel V: Pentatomorpha II
B. Aukema & D.J. Hermes 2020. Prijs € 15,-
Deel vijf in deze serie behandelt de 118 soorten van de wolfsmelkwantsen Stenocephalidae (2 soorten), glasvleugelwantsen Rhopalidae (10), kromsprietwantsen Alydidae (1), randwantsen Coreidae (14), graafwantsen Cydnidae (12), viooltjeswantsen Thyreocoridae (1), kogelwantsen Plataspidae (1), kielwantsen Acanthosomatidae (7), pantserwantsen Scutelleridae (6) en schildwantsen Pentatomidae (38). De soortteksten geven informatie over verspreiding, habitat en ecologie, status en literatuur. In afwijking van de vorige deel wordt op kaart de verspreiding in Nederland voor 1980, tussen 1980 en 2000 en vanaf 2000 gegeven. Daarnaast wordt ook nu weer de aan- of afwezigheid in de Europese landen getoond en wordt de fenologie, uitgesplitst naar mannen en vrouwen, geïllustreerd met een diagram. 

 

 

Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera). Deel IV: Pentatomorpha I
B. Aukema & D.J. Hermes 2016. Prijs € 15,-
Deel vier in deze serie behandelt de 118 soorten van de schorswantsen Aradidae (7 soorten), bodemwantsen Lygaeidae (98), amarantwantsenPiesmatidae ( 3), steltwantsen Berytidae (9) en vuurwantsen Pyrrhocoridae (1). De soortteksten geven informatie over verspreiding, habitat en ecologie, status en literatuur. Net als in het vorige deel wordt op kaart de verspreiding in Nederland voor en vanaf 1980 gegeven en wordt de aan- of afwezigheid in alle Europese landen getoond. De fenologie, uitgesplitst naar mannen en vrouwen, staat geïllustreerd met een diagram.  


 

 

Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera). Deel III: Cimicomorpha II (Miridae)

B. Aukema & D.J. Hermes 2014. Prijs € 10,-

Een lijvig werk met verspreidingsoverzichten van de grote groep van de bloemwantsen (Miridae). In totaal worden 240 soorten behandeld, waarbij de nadruk ligt op de verspreiding in Nederland. Ook is per soort een Europese kaart opgenomen. Een mooie tekening van Jeroen de Rond illustreert iedere subfamilie. 

 

Verspreidingsatlas Nederlandse boktorren (Cerambycidae)

Teunissen, A.P.J.A., 2009. Prijs € 15,-

Verspreidingskaarten en diagrammen van de fenologie van 87 inheemse soorten boktorren, met informatie over levenswijze, habitat, status en de beste manieren om de soorten te vinden. De atlas laat zien dat een aantal soorten bijna geheel uit Nederland is verdwenen, maar ook dat een aantal soorten zich uitbreidt, onder meer door verbeterd bosbeheer. Daarnaast is het waarschijnlijk dat enkele zuidelijke soorten gaan profiteren van de warmere zomers. Door publicatie van deze atlas en Entomologische Tabel numer 2 over boktorren zal het aantal waarnemingen komende jaren vermoedelijk toenemen. Direct na het verschijnen van de atlas is onze fauna al verrijkt met nog drie soorten.

 

Verspreidingsatlas Nederlandse landpissebedden, duizendpoten en miljoenpoten (Isopoda, Chilopoda, Diplopoda)

Berg, M.P., M. Soesbergen, D. Tempelman & H. Wijnhoven, 2008. Niet meer leverbaar, maar wel beschikbaar als pdf.

Eind 2008 is de verspreidingsatlas van de Nederlandse landpissebedden, duizendpoten en miljoenpoten verschenen. Dit boekwerk geeft een overzicht van de habitat, ecologie, verspreiding en status van 132 Nederlandse soorten. Naast enkele inleidende hoofdstukken over de algemene levenswijze van de verschillende groepen, het determineren en prepareren is er ook een complete checklist opgenomen.

 

Verspreidingsatlas Nederlandse kokerjuffers (Trichoptera)
Higler, L.W.G., 2008. Prijs € 15,- 

Dit boekwerk geeft informatie over de ecologie, biotopen en verspreiding van alle 181 Nederlandse soorten kokerjuffers. Per soort wordt een vliegtijddiagram en een kaart van de verspreiding in Nederland en Europa gegeven. De Nederlandse gegevens zijn gebaseerd op een bestand van meer dan 38.000 waarnemingen. Naast enkele korte inleidende hoofdstukken bevat het boekje ook een checklist en een complete lijst van de op Nederland betrekking hebbende literatuur.

 

Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera). Deel II: Cimicomorpha I (Tingidae, Microphysidae, Nabidae, Anthocoridae, Cimicidae & Reduviidae)

Aukema, B. & D.J. Hermes, 2006. Prijs € 10,-
De EIS-werkgroep wantsen wordt gecoördineerd door Barend Aukema. De werkgroep is zeer actief met het verzamelen en publiceren van verspreidingsgegevens. Dit boekje is het tweede deel van een vijfdelige serie over de verspreiding van de Nederlandse wantsen. Deel II van de verspreidingsatlas van de Nederlandse wantsen behandelt de Cimicomorpha, met uitzondering van de familie Miridae, die in deel III aan bod zal komen. Het betreft de families Tingidae, Microphysidae, Nabidae, Anthocoridae, Cimicidae en Reduviidae.

 

Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera). Deel I: Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha & Leptopodomorpha

Aukema, B., J.G.M. Cuppen, N. Nieser & D. Tempelman, 2002. Uitverkocht
Het eerste deel van de verspreidingsatlas van de Nederlandse wantsen behandelt de water- oppervlakte- en oeverwantsen. Deze verspreidingsatlas biedt meer dan de titel suggereert. Voor elke familie wordt namelijk ook een algemene bespreking gegeven over het aantal soorten, de ecologie en biologie. De teksten over de soorten behandelen identificatie, verspreiding, habitat en ecologie, status en literatuur. Deze uitgave is uitverkocht maar wel als PDF beschikbaar.

 

Voorlopige atlas van de Nederlandse bijen (Apidae)

Peeters, Th.M.J., I.P. Raemakers & J. Smit, 1999. Niet meer leverbaar op papier, wel als PDF.
Deze voorlopige atlas was destijds bedoeld als basis voor de inventarisaties van de volgende jaren, die in 2012 zouden leiden tot het boek De Nederlandse bijen.

 

Voorlopige atlas van de Nederlandse zweefvliegen (Syrphidae)

NJN, 1998. EIS - Nederland, Leiden & NJN, 's-Graveland. Niet meer leverbaar
Publicatie van deze voorlopige atlas van de Nederlandse zweefvliegen was het startschot voor een landelijk inventarisatieproject, dat in 2009 zou leiden tot het boek De Nederlandse zweefvliegen.

 

Verspreidingsgegevens van de Nederlandse libellen

Wasscher, M., R. Ketelaar, M. van der Weide, A. Stroo, V.J. Kalkman, N. Dingemanse, H. Inberg & I. Tieleman, 1995 NJN, JNM, NLO & EIS - Nederland, Leiden. Niet meer leverbaar.
De voorloper van het in 2002 verschenen boek De Nederlandse libellen.

BESTELLEN

Loading
  • Use Text Editor to add content