Monitoring bestuivers

Er is tegenwoordig veel aandacht voor monitoring van bestuivende insecten, met name wilde bijen en zweefvliegen. Door de methode te standaardiseren kunnen niet alleen bij-vriendelijk beheerde terreinen vergeleken worden met traditioneel beheerde terreinen, maar kan het onderzoek ook in de toekomst herhaald worden om zo bijvoorbeeld het effect van een aanpassing van het beheer te monitoren. 

Wilt u meer weten neem dan contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

   

Menno Reemer
Menno.reemer@naturalis.nl
071 - 7519359

 

 

Netwerk ecologische monitoring

EIS voert veel monitoring uit in het kader van het NEM. Dat gaat om habitatrichtlijnsoorten zoals de Gestreepte geelgerande waterroofkever, maar ook over hommels gestandadiseerd tellen en invasieve exoten monitoren. Meer informatie kunt u vinden op de pagina Netwerk Ecologische Monitoring en de website van het NEM: https://www.netwerkecologischemonitoring.nl/

insectencamera's

Naast "reguliere" monitoring werkt EIS ook aan monitoring door middel van insectencamera's. Dit is een intelligent systeem waarbij op een gestandaardiseerde manier foto's gemaakt worden van ongewervelden die op een gele plaat afkomen. Door middel van automatische beeldherkenning en software die biomassa kan berekenen, kunnen insecten gemonitord worden op een manier die tot voor kort onmogelijk was. Met deze methode kan een inschatting gemaakt worden van de aantallen insecten en hun biomassa, alsook de trend daarvan over langere tijd. Voor meer informatie, zie de website van Diopsis.eu, of neem contact met ons op:

   

Theo Zeegers
theo.zeegers@naturalis.nl
071 7519373