Monitoring

Naast de traditionele groepen voor monitoring is er tegenwoordig ook veel aandacht voor bestuivers als wilde bijen en zweefvliegen. Door de methode te standaardiseren kunnen niet alleen bij-vriendelijk beheerde terreinen vergeleken worden met traditioneel beheerde terreinen, maar kan het ook in de toekomst herhaald worden om zo bijvoorbeeld het effect van een aanpassing van het beheer te monitoren. Verder worden in het kader van Subsidiestelstel Natuur en Landschap (SNL) de geijkte groepen als dagvlinders, libellen en sprinkhanen gemonitord. Ook worden voor het Netwerk Ecologische Monitoring de beschermde ongewervelden jaarlijks gemonitord. Het gaat hierbij niet alleen om de kevers van de Habitatrichtlijn, maar ook enkele urgent bedreigde typische soorten zoals: enkele haften, kokerjufffers, sprinhanen en krekels en een steenvlieg. 

Wilt u meer weten neem dan contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

   

Menno Reemer
Menno.reemer@naturalis.nl
071 - 7519359