Aziatische hoornaar - Vespa velutina

belangrijke informatie

Hieronder vind je pdf's met belangrijke informatie. In het kort: Aziatische hoornaars zijn nog steeds vele malen zeldzamer dan Europese hoornaars en andere soorten die er oppervlakkig op lijken. Denk je een Aziatische hoornaar gezien te hebben? Controleer dan eerst heel goed hoe je ze kunt herkennen! In het zeldzame geval dat je daadwerkelijk een Aziatische hoornaar tegenkomt wil je natuurlijk weten wat je moet doen. Dat hangt af van het jaargetijde, maar wat altijd van belang is, is dat er bewijs geleverd wordt doormiddel van een foto. Voer deze daanra in op Waarneming.nl, dat kan ook zonder account via deze link. Wanneer jouw vondst is bevestigd zijn er twee opties. In het voorjaar, t/m mei ongeveer, vliegen er alleen koninginnen. Die kunnen dan meteen in de vriezer worden gedaan, en dan is het stichten van een nest voorkomen. Vanaf mei komen er echter werksters bij, en heeft het geen zin meer om deze te doden. Je kunt dan het best die werksters gebruiken om ze te volgen waar ze heen vliegen. Dan kan met een simpel zelf te maken "wiekpot". Zie in deze video van het Vlaams bijeninstituut hoe dat werkt.

Herkenning

 

Levensloop


 

Stappenplan vondst onzeker

 

Stappenplan vondst zeker

Handleiding opsporen zomernesten

Stappenplan vondst nest

aziatische hoornaar in Nederland

Op 17 september zette Ron van der Roer enkele foto’s van een Aziatische hoornaar op Waarneming.nl. Hij vond de versufte wesp op het pad langs zijn moestuin in Dreischor (Schouwen-Duiveland). De determinatie werd bevestigd en hiermee is dit de eerste zekere vondst van deze soort in Nederland. Nader onderzoek moet uitwijzen of de soort hier al gevestigd is.

Lees hier het natuurbericht over de eerste vondst.
Voor meer informatie over de Aziatische hoornaar zie het soortenregister en onze folder. Ook op de soortpagina van de NVWA is informatie te vinden over Aziatische hoornaars.

In 2021 is dit de huidige situatie:

  Legenda: rood: hoog risico
                  oranje: risico
                  gearceerd: risico als nest Veenendaal (2020) toch uitgevlogen
                                    zou zijn.
                 wit: geen risico / niet te verwachten in 2021

Herkenning


Aziatische hoornaar met de belangrijkste kenmerken aangegeven. Foto: Jean Haxaire.


Europese hoornaar met de belangrijkste kenmerken aangegeven. Foto: Hans Jonkman.

 

coördinator

Theo Zeegers
EIS Kenniscentrum Insecten
Postbus 9517
2300 RA, Leiden
Theo.Zeegers@naturalis.nl 

Melding doen

Meldingen worden bij voorkeur ingevoerd op waarneming.nl of als u geen account heeft via deze link.

literatuur

Zeegers T. & L. Slikboer 2021. De Aziatische hoornaar in Nederland: Ervaringen 2017-2020 . - EIS rapport.

Slikboer, L. 2019 Rotterdam als risicogebied: vestiging van Aziatische hoornaars ophanden

Slikboer, L. & T. Zeegers 2019. Kijk op Exoten: De Aziatische hoornaar plant zich voort in Nederland

Folder Aziatische Hoornaar (uitgebreide folder over herkenning, gevaren en andere info)

Smit, J., J. Noordijk & T. Zeegers 2018. De opmars van de Aziatische hoornaar (Vespa velutina) naar Nederland. - Entomologische Berichten 78: 2-6.

Zeegers, T., J. Smit & J. Noordijk 2018. Opgelet voor de Aziatische hoornaar. Natuurhistorisch Maandblad 107: 28-30.

Smit, J., R. van de roer, R. Fontein & A.H. de Wilde 2017. Eerste vondst van de Aziatische hoornaar Vespa velutina nigrithorax in Nederland (Hymenoptera: Vespidae). - Nederlandse Faunistische Mededelingen 49: 1-10.

Smit, J. & Th. Zeegers 2017. Nest Aziatische hoornaar in Dreischor opgespoord. - Natuurbericht.

Smit, J., R. Kleukers & T. Roeke 2017. Eerste vondst Aziatische hoornaar in Nederland. - Natuurbericht.