Aziatische hoornaar - Vespa velutina

belangrijke informatie

aziatische hoornaar in Nederland

Op 17 september zette Ron van der Roer enkele foto’s van een Aziatische hoornaar op Waarneming.nl. Hij vond de versufte wesp op het pad langs zijn moestuin in Dreischor (Schouwen-Duiveland). De determinatie werd bevestigd en hiermee is dit de eerste zekere vondst van deze soort in Nederland. Nader onderzoek moet uitwijzen of de soort hier al gevestigd is.

Lees hier het natuurbericht over de eerste vondst.
Voor meer informatie over de Aziatische hoornaar zie het soortenregister en onze folder. Ook op de soortpagina van de NVWA is informatie te vinden over Aziatische hoornaars.

In 2021 is dit de huidige situatie:

  Legenda: rood: hoog risico
                  oranje: risico
                  gearceerd: risico als nest Veenendaal (2020) toch uitgevlogen
                                    zou zijn.
                 wit: geen risico / niet te verwachten in 2021

Herkenning


Aziatische hoornaar met de belangrijkste kenmerken aangegeven. Foto: Jean Haxaire.


Europese hoornaar met de belangrijkste kenmerken aangegeven. Foto: Hans Jonkman.

 

coördinator

Theo Zeegers
EIS Kenniscentrum Insecten
Postbus 9517
2300 RA, Leiden
Theo.Zeegers@naturalis.nl 

Melding doen

Meldingen worden bij voorkeur ingevoerd op waarneming.nl of gestuurd naar eis@naturalis.nl, voorzien van foto, datum en locatie. 

literatuur

Zeegers T. & L. Slikboer 2021. De Aziatische hoornaar in Nederland: Ervaringen 2017-2020 . - EIS rapport.

Slikboer, L. 2019 Rotterdam als risicogebied: vestiging van Aziatische hoornaars ophanden

Slikboer, L. & T. Zeegers 2019. Kijk op Exoten: De Aziatische hoornaar plant zich voort in Nederland

Folder Aziatische Hoornaar (uitgebreide folder over herkenning, gevaren en andere info)

Smit, J., J. Noordijk & T. Zeegers 2018. De opmars van de Aziatische hoornaar (Vespa velutina) naar Nederland. - Entomologische Berichten 78: 2-6.

Zeegers, T., J. Smit & J. Noordijk 2018. Opgelet voor de Aziatische hoornaar. Natuurhistorisch Maandblad 107: 28-30.

Smit, J., R. van de roer, R. Fontein & A.H. de Wilde 2017. Eerste vondst van de Aziatische hoornaar Vespa velutina nigrithorax in Nederland (Hymenoptera: Vespidae). - Nederlandse Faunistische Mededelingen 49: 1-10.

Smit, J. & Th. Zeegers 2017. Nest Aziatische hoornaar in Dreischor opgespoord. - Natuurbericht.

Smit, J., R. Kleukers & T. Roeke 2017. Eerste vondst Aziatische hoornaar in Nederland. - Natuurbericht.