Kaft

Natuur van Nederland

Deze serie boeken (voorheen Nederlandse Fauna) bestaat uit omvangrijke overzichtswerken van specifieke soortgroepen. De delen bevatten diverse algemene hoofdstukken over de historie, morfologie, biologie en ecologie van de betreffende groep, gevolgd door een uitgebreid hoofdstuk waarin de verspreiding van alle afzonderlijke soorten behandeld wordt. Er zijn inmiddels 11 delen verschenen over de meest uiteenlopende groepen, van dagvlinders en vogels tot wilde bijen, zoetwaterslakken en loopkevers. Deel 10 is een speciaal deel geworden dat de biodiversiteit van Nederland behandelt.