Exoten

Door de globalisering van de handel wordt er niet alleen veel met producten gesleept, maar ook met insecten en andere ongewervelden. Sommige daarvan kunnen zich, soms in rap tempo, ontwikkelen tot zeer invasieve en problematische soorten. EIS is als geen ander in staat een profielschets te maken van exoten die aangetroffen worden of op het punt staan een potentieel probleem te worden. Er is veel ervaring met commercieel belangrijke groepen als boktorren, boorvliegen en wantsen, maar ook met groepen waaronder zich plaagsoorten bevinden, zoals mieren, stofluizen en kakkerlakken.

Wilt u meer weten neem dan contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

 

Quarantainesoorten

Er worden lijsten bijgehouden van invasieve exoten die een (potentiële) bedreiging vormen voor de land- en tuinbouw, de zogenaamde q-soorten (quarantaine-soorten). Voor Nederland is het de NVWA die deze lijst bijhoudt. Voor Europa is het vooral de European and Mediterranean Plant Protection Organisation (EPPO) dat als waarschuwingsnetwerk optreed. Zij hanteren drie verschillende lijsten:
A1-lijst: q-soorten die niet aanwezig zijn in de EPPO-regio
A2-lijst: q-soorten die lokaal aanwezig zijn in de EPPO-regio
Alert list: soorten die op het punt staan binnen te komen en een probleem te worden in de regio

Op deze lijsten staan vooral de bekende problematische groepen als boktorren, wantsen, boorvliegen en mineervliegen. EIS Kenniscentrum Insecten heeft als geen ander zicht op de samenstelling van de inheemse fauna en is in staat om voor een grote verscheidenheid aan soortgroepen risicoanalyses uit te voeren.