Weekdieren van zee, zoet water en land

In samenwerking met stichting Anemoon voert EIS Kenniscentrum Insecten opdrachten en inventarisaties uit met betrekking tot land- en waterslakken. Voor meer soortinformatie zie de website van stichting Anemoon. Voor meer informatie over mogelijke opdrachten zie Diensten.

Coördinator

Rykel de Bruyne (Atlasproject Nederlandse Mollusken) 
p/a Stichting ANEMOON 
rykelhdebruyne@gmail.com

Sylvia van Leeuwen
fbsylvia@xs4all.nl


Er zijn drie soorten slakken die middels de habitatrichtlijn beschermd worden, één waterslak en twee landslakken.