exotische mieren

Nederland komt als handels- en doorvoerland veel in aanraking met exoten. De handel in planten zorgt er voor dat er ook veel exotische mieren in ons land terecht komen.  In totaal zijn er in ons land 36 gevestigde exoten vastgesteld, waarvan er ook 9 in het buitengebied voorkomen. De overige exoten komen alleen in verwarmde gebouwen voor. Naast deze soorten bestaat er ook een lange lijst met tientallen mierensoorten die naar Nederland versleept zijn, maar zich tot nu toe niet gevestigd hebben.  

Enkele van de gevestigde mierenexoten gedragen zich invasief in ons land. Mieren kunnen zowel  de flora als de fauna beïnvloeden. Door hun sociale leefwijze kunnen ze zo talrijk worden, dat ze voedsel- en ruimteconcurrenten zijn voor andere dieren. Het zijn generalistische predatoren met een groot effect op allerlei prooidieren. Vanwege hun symbiontische relatie met bladluizen, beschermen zij deze, waardoor ze toenemen; mieren hebben daardoor indirect invloed op de planten en dieren die van die planten afhankelijk zijn. Op de lijst van ‘100 of the world’s worst invasive alien species’ staan dan ook maar liefst vijf mierensoorten, die alle vijf ook in Nederland zijn aangetroffen en waarvan de Argentijnse mier (Linepithema humile) en de glimmende dikkop (Pheidole megacephala) zich ook daadwerkelijk gevestigd hebben.  

Voorlopig spelen er alleen nog maar problemen in het stedelijke gebied, waar naast de effecten op flora en fauna ook vaak overlast wordt gemeld, zoals mieren in huis, verzakte stoepen en aantasting van tuinplanten. Het is echter niet uit te sluiten dat – bijvoorbeeld na nog een periode van klimaatopwarming – deze problematiek zich ook uitbreid naar natuurgebieden.  

EIS onderzoekt en monitort exotische mieren. Zo dragen we bij aan betrouwbare determinaties, risicobeoordelingen, fact sheets en andere informatieverspreiding.

coördinator

Jinze Noordijk
EIS Kenniscentrum Insecten
Postbus 9517
2300 RA, Leiden
jinze.noordijk@naturalis.nl

André van Loon
EIS Kenniscentrum Insecten
Postbus 9517
2300 RA, Leiden
andre.vanloon@naturalis.nl

soortpagina's

Mediteraan draaigatje (Tapinoma nigerrimum-complex)  

Plaagmier (Lasius neglectus) [in aanbouw]  

Argentijnse mier (Linepithema humile)

 

publicaties

Boer, P., J. Noordijk & A.J. van Loon 2018. Ecologische atlas van Nederlandse mieren (Hymenoptera: Formicidae). - EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden.  

Noordijk, J., P. Boer, A.J. van Loon & M. Brooks 2017. Invasieve mieren vragen om een gecoördineerde aanpak. - De Levende Natuur 118: 134-135.