Bescherming

Bescherming

De bescherming van de natuur in Nederland is geregeld middels de Flora- en faunawet, welke binnenkort vervangen zal worden door de 'nieuwe natuurwet'. De Europese bescherming als de Habitatrichtlijn is integraal overgenomen in deze Nederlandse wetten. Er zijn maar weinig insecten of ongewervelden die wettelijk beschermd zijn, voorbeelden zijn het vliegend hert, de brede geelgerande waterroofkever, en de zeggekorfslak. Voor veel van deze soorten heeft EIS ervaring met het opstellen van beschermings- of beheerplannen, voor zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau. Behalve deze wettelijk beschermde soorten zijn er verschillende die doelsoorten zijn binnen SNL (Subsidiestelsel Natuur en Landschap) waaronder enkele sprinkhanen en libellen. Daarnaast zijn er nog diverse groepen waarvoor rode lijsten zijn opgesteld zoals wilde bijen. Voor al deze groepen is EIS in staat om beheer- of beschermingsplannen op te stellen. Uitgangspunt hierbij is een integrale aanpak waarbij de soort of groep in kwestie een boegbeeld vormt voor een veel grotere groep aan soorten die profiteren van de voorgestelde maatregelen.

Wilt u meer weten neem dan contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.


 

Bram Koese 
Bram.Koese@naturalis.nl 
071 – 7519373

 

 

Beschermde soorten

  • VermiljoenkeverFoto: Tim Faassen
  • Kleverige poelslakFoto: Bram Koese
  • Kale rode bosmierFoto; John T. Smit
  • SpeerwaterjufferFoto: John T. Smit
  • Brede geelgerande waterroofkeverFoto: Bram Koese

Over EIS

Stichting EIS Kenniscentrum Insecten 
doet onderzoek aan insecten en andere ongewervelden en geeft voorlichting en adviezen over beheer en beleid.

Tentakel

Wilt u in het vervolg onze nieuwsbrief Tentakel ontvangen? Meldt u dan hieronder aan.
* Required

donateur

Word voor € 22,50 donateur en ontvang Nederlandse Faunistische Mededelingen en Entomologische Tabellen

Ja Ik word donateur

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten
Postbus 9517
2300 RA Leiden
(+31) 071 7519314
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres
Darwinweg 2
2333 CR Leiden