Bescherming

De bescherming van de natuur in Nederland is geregeld middels de Wet Natuurbescherming. De Europese regelgeving op het gebied van natuurbescherming, zoals bijvoorbeeld de Habitatrichtlijn is integraal overgenomen in deze wet. De Europese bescherming als de Habitatrichtlijn is integraal overgenomen in deze Nederlandse wetten. Er zijn maar weinig insecten of ongewervelden die wettelijk beschermd zijn, voorbeelden zijn het vliegend hert, de brede geelgerande waterroofkever, en de zeggekorfslak. Voor veel van deze soorten heeft EIS ervaring met het opstellen van beschermings- of beheerplannen, voor zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau. Behalve deze wettelijk beschermde soorten zijn er verschillende die doelsoorten zijn binnen SNL (Subsidiestelsel Natuur en Landschap) waaronder enkele sprinkhanen en libellen. Daarnaast zijn er nog diverse groepen waarvoor rode lijsten zijn opgesteld zoals wilde bijen. Voor al deze groepen is EIS in staat om beheer- of beschermingsplannen op te stellen. Uitgangspunt hierbij is een integrale aanpak waarbij de soort of groep in kwestie een boegbeeld vormt voor een veel grotere groep aan soorten die profiteren van de voorgestelde maatregelen.

Wilt u meer weten neem dan contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

 

Bram Koese 
Bram.Koese@naturalis.nl 
071 – 7519373