EIS Kenniscentrum Insecten

Stichting EIS is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting verricht en stimuleert onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast is voorlichting en educatie een belangrijke taak. Het bureau ondersteunt de ruim 60 werkgroepen met samen zo'n 3000 vrijwilligers, elk gericht op een specifieke diergroep. EIS Kenniscentrum Insecten is een non-profitorganisatie. Opbrengsten uit opdrachten worden volledig besteed aan het ondersteunen van faunistisch onderzoek, publicaties en natuurbescherming.

EIS heeft als doelstelling:

"Het bevorderen en verrichten van faunistisch onderzoek aan de Nederlandse ongewervelden, zowel door wetenschappelijke onderzoekers als vrijwilligers, mede gericht op bewustwording van het belang van ongewervelde dieren voor natuur en samenleving."

De stichting werkt hieraan door:

1. Het stimuleren en bijeenbrengen van onderzoekers en vrijwilligers bij dit onderzoek;

2. Het bijeenbrengen en behouden van een zo compleet mogelijk databestand van Nederlandse ongewervelden;

3. Het publiceren over de faunistiek van Nederlandse ongewervelden, zowel in eigen media als daarbuiten;

4. Het verwerven van voldoende budget om de stichting financieel gezond te houden.

Werkgroepen
Er zijn ruim 60 werkgroepen aangesloten bij EIS, elk gericht op een specifieke soortgroep. De grootte van de werkgroepen loopt sterk uiteen, er zijn er diverse die uit slechts een of enkele specialisten bestaan tot aan werkgroepen die uit een op zichzelf staande vereniging bestaan: de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (NVL).

Bureau EIS
Op het bureau van EIS werken momenteel 13 mensen. Het bureau is gehuisvest bij Naturalis Biodiversity Center in Leiden. De medewerkers ondersteunen de werkgroepen bij het verzamelen van gegevens en het publiceren van artikelen, rapporten en boeken. Daarnaast voeren ze diverse projecten uit voor een breed scala aan opdrachtgevers.

EIS Kenniscentrum Insecten is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee vrijgesteld van schenkings- en successierecht. U kunt daarmee uw giften aan EIS onder voorwaarden gedeeltelijk aftrekken van uw belastingaangifte.

Samenwerking

SoortenNL
Stichting EIS werkt samen met diverse soortenorganisaties in het veld van natuurstudie en natuurbescherming en is vertegenwoordigd in SoortenNL.

Naturalis
Stichting EIS werkt nauw samen met Naturalis in het programma natuur van Nederland. Gezamenlijk wordt de atlassenserie Natuur van Nederland  uitgegeven, evenals het tijdschrift Nederlandse Faunistische Mededelingen. Daarnaast heeft stichting EIS samen met Naturalis het overzicht van alle in Nederland voorkomende soorten planten, dieren en schimmels samengevat in het Nederlands Soortenregister. Deze website wordt steeds verder uitgebreid met foto’s en informatie van de betreffende soorten. Daarnaast wordt ook nauw met Naturalis en de soortenorganisaties samengewerkt in het project Soortzoekers. Voor diverse groepen flora en fauna worden digitale determinatiesleutels beschikbaar gemaakt. 

Nederlandse Entomologische Vereniging
Veel van de specialisten en vrijwilligers die betrokken zijn bij de werkgroepen van EIS zijn ook lid van de Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV). Stichting EIS geeft samen met de NEV en Naturalis de serie Entomologische Tabellen uit (ET). Dit betreffen rijk geïllustreerde en toegankelijke determinatiewerken voor insecten en andere ongewervelden.