ANBI

Stichting EIS-Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee vrijgesteld van schenkings- en successierecht. U kunt daarmee uw giften aan EIS onder voorwaarden gedeeltelijk aftrekken van uw belastingaangifte 

Meer informatie over de geldende belastingregels rond giften is te vinden op de website van de Belastingdienst 

Voor de ANBI-status dienen diverse gegevens openbaar beschikbaar te zijn op de website:

 • Naam: Stichting EIS-nederland
 • RSINummer: 803648376
 • Contactgegevens: Contact
 • Bestuurssamenstelling: Bestuur
 • Beleidsplan: Meerjarenplan 2023-2028
 • Beloningssysteem: de medewerkers van stichting EIS worden beloond conform de richtlijnen van de CAO Verzelfstandigde Rijksmusea. De bestuursleden van de stichting EIS ontvangen geen vergoeding.
 • Doelstelling: Missie
 • Verslag uitgeoefende activiteiten: Jaarverslag 2023
 • Financiële verantwoording: Jaarcijfers 2022
 • Toelichting op de balans van de penningmeester: hier
 • Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen: hier