Peter van Helsdingen

Peter van Helsdingen
Lid
Op Science.Naturalis

 

Mijn belangstelling voor EIS dateert van de jaren waarin EIS binnen Europa al in ontwikkeling was maar Nederland nog niet echt meedeed. De European Invertebrate Survey was een Europees initiatief om de registratie van de verspreiding van ongewervelde dieren te centraliseren. Het leek mij belangrijk dat ook Nederland daaraan zou gaan meewerken. In de jaren 70 was de Nederlandse overheid flink aan het bezuinigen geslagen en het was daarom niet gemakkelijk een instituut te vinden dat een nieuwe organisatie zou willen opnemen en huisvesten. Het toenmalige Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, dat onder het Ministerie van WVC ressorteerde, durfde dat wel. Een jaartje voorbereiding en het schrijven van een plan, daarna subsidie, en EIS was een feit. Binnen het huidige bestuur ben ik lid.