Matty Berg

Matty Berg
Secretaris

 

Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in het buitenleven. Door het gebrekkige aanbod van goede boeken betrof die interesse in het begin vooral vogels en planten. Door aansluiting bij de NJN in Leiden is mijn aandacht voor ongewervelden sterk toegenomen. Zoals velen in de jeugdbond heb ik me in die tijd veel bezig gehouden met het op naam brengen van slakken, wolfspinnen, libellen, waterwantsen, zweefvliegen en loopkevers. De laatste jaren van mijn studie biologie stonden meer in het teken van bodemfauna. Via enthousiaste oecologen ben ik toen ingewijd in het fascinerende leven van de bodemdieren. Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik geprobeerd meer inzicht te krijgen in de functies van deze organismen in het oecosysteem. Recent is het accent van mijn onderzoek meer verschoven naar de mogelijke relatie tussen diversiteit van bodemfauna en de stabiliteit van hun levensgemeenschap. Waar ik tijdens dit onderzoek telkens weer tegenaan loop is de gebrekkige kennis van de oecologie en faunistiek van vele groepen bodemfauna. Om hier iets aan te doen zijn 9 jaar geleden de werkgroepen landpissebedden, duizend- en miljoenpoten en springstaarten (en aanverwante groepen) opgericht die ik sinds die tijd met veel plezier coördineer. In deze werkgroepen proberen we de verspreiding van bovenstaande groepen in kaart te brengen en te achterhalen waarom bepaalde verspreidingspatronen optreden. 

Mijn betrokkenheid bij EIS is verder vergroot toen ik in 1994 toetrad tot de redactie van de Nederlandse Faunistische Mededelingen. Het publiceren van gegevens over de oecologie en faunistiek van ongewervelden in Nederland, bijeengebracht door de werkgroepleden van EIS of anderen, is belangrijk en wil ik graag ondersteunen. Ik hoop dat de facelift die Nederlandse Faunistische Mededelingen heeft ondergaan een stimulans is voor werkgroepleden van EIS om hun resultaten te publiceren. De rol die EIS als organisatie kan spelen in het initiëren van onderzoek naar de verspreiding en bescherming van ongewervelden is denk ik groot. Niet alleen als databankbeheerder en verspreider van informatie via uitgaven maar ook als overkoepelend orgaan van enthousiaste faunisten. De inspanningen verricht door de vele werkgroepsleden spelen daarbij een cruciale rol en in mijn functie als secretaris van het bestuur EIS wil ik deze inspanning graag ondersteunen.