In 2009 is er een lijst opgesteld met typische soorten en vegetatietypen van de Natura 2000-habitattypen (Epe et al. 2009). In deze lijst worden enkele ongewervelden genoemd, verdeeld over 4 bijlagen afhankelijk van de bedreigingsstatus. Alleen van de (potentieel) bedreigde soorten is meer informatie opgenomen op de betreffende soortpagina's. De overige soorten zijn buiten beschouwing gelaten. Een overzicht van alle soorten is te vinden op de pagina ongewervelden en bescherming.

Bijlage 1. Typische soorten die niet op de groslijst van mogelijk (potentieel) bedreigde soorten staan
Bijlage 2. Urgent bedreigde typische soorten
Bijlage 3. Potentieel urgent bedreigde typische soorten
Bijlage 4. Niet urgent bedreigde typische soorten

Haften

steenvliegen