Roy Kleukers

Roy Kleukers (alle dagen, excl. wo)
Directeur. Specialisme: sprinkhanen.

Tel. 071 7519374
E-mail: roy.kleukers@naturalis.nl
Op Naturalis 


Vanaf mijn jeugd in Weert aan ben ik geïnteresseerd in de natuur. Daarbij hebben insecten altijd mijn speciale interesse gehad, maar dit werd nog eens aangewakkerd tijdens mijn studie biologie in Nijmegen. Voor een hoofdvak onderzochten we verschillende aspecten van de kikkers en padden van de Hatertse vennen. Ik heb me toen gestort op de maaginhouden, om te bekijken wat het dieet van deze dieren was. Ik had veel lol in het op naam brengen van al dat kleine spul. 

Verder heb ik via het toenmalige Rijksinstituut voor Natuurbeheer (nu Alterra) onderzoek gedaan aan de invloed van beheer op (onder andere) sprinkhanen. Na mijn afstuderen vond ik in 1990 een baan bij EIS als coördinator van het sprinkhanenproject. Dat leidde uiteindelijk tot het eerste deel in de Nederlandse Fauna in 1997. In 1999 heb ik Erik van Nieukerken opgevolgd als hoofd van bureau EIS. Hier werk ik, samen met de gemotiveerde collega’s van het EIS-bureau, met veel plezier aan het verzamelen en ontsluiten van kennis over de Nederlandse ongewervelde dieren.