Nieuwe soorten
Het publiceren van een artikel over een nieuwe soort kan een hoge drempel vormen. De redactie van NFM denkt na over een beknoptere artikelvorm voor het versneld publiceren van nieuwe soorten. Heb je een nieuwe soort gevonden en ben je hierin geïnteresseerd, vul dan bijgaand formulier in. De redactie zal dan samen met een specialist van de betreffende groep de melding bekijken en een voorstel doen voor een korte mededeling. Als vinder word je co-auteur van het artikel. Voor vragen neem contact met de redactie via eis@naturalis.nl.

 

Nederlandse Faunistische Mededelingen (NFM)
Dit tijdschrift wordt uitgegeven door EIS Kenniscentrum Insecten en Naturalis. Het bevat artikelen en korte mededelingen over ongewervelde dieren in Nederland, met onderwerpen als faunistiek, ecologie van een soort of soortgroep, naamlijsten, korte monografieën, determinatietabellen etc.  

Vanaf 1 januari 2024 zal NFM e-only op Natuurtijdschriften.nl worden gepubliceerd. Hier staan ook de pdf's van oude afleveringen. Je kunt een e-mail ontvangen zodra er een nieuw artikel geplaatst is. Vul daarvoor dit formulier in.

Voor de nieuwe opties voor de donateurs zie deze pagina

Download de aanwijzingen voor auteurs.

Colofon
Redactie: Matty Berg, Peter van Helsdingen, Annemarie Kroon & Menno Reemer
Eindredactie: Roy Kleukers
Redactie-adres: eis@naturalis.nl
Ontwerp: Maria Schilder
Opmaak: René van Rossum - Puffin dtp & fotografie
Uitgevers: EIS Kenniscentrum Insecten & Naturalis Biodiversity Center

ISSN: 0169-2453