Nieuwe soorten
Het publiceren van een artikel over een nieuwe soort kan een hoge drempel vormen. De redactie van NFM denkt na over een beknoptere artikelvorm voor het versneld publiceren van nieuwe soorten. Heb je een nieuwe soort gevonden en ben je hierin geïnteresseerd, vul dan bijgaand formulier in. De redactie zal dan samen met een specialist van de betreffende groep de melding bekijken en een voorstel doen voor een korte mededeling. Als vinder word je co-auteur van het artikel. Voor vragen neem contact met de redactie via eis@naturalis.nl.

 

Nederlandse Faunistische Mededelingen
Dit halfjaarlijkse tijdschrift wordt uitgegeven door EIS Kenniscentrum Insecten en Naturalis. Het bevat artikelen en korte mededelingen over ongewervelde dieren in Nederland, met onderwerpen als faunistiek, ecologie van een soort of soortgroep, naamlijsten, korte monografieën, determinatietabellen etc.  Er verschijnen minimaal twee delen per jaar, met onregelmatig een aanvullend themanummer. Abonnees ontvangen ook gratis de reeks Entomologische TabellenEen abonnement kost 22,50 Euro per jaar. Aanmelden voor een abonnement / donateurschap kan door het formulier hiernaast in te vullen of door een berichtje te sturen aan eis@naturalis.nl.

Artikelen oudere nummers
PDF's van alle artikelen ouder dan twee jaar zijn te vinden op de website Natuurtijdschriften

Download de aanwijzingen voor auteurs.

DONATEUR WORDEN

Loading
  • Use Text Editor to add content