plecoptera - steenvliegen

Er is één steenvliegsoort aangemerkt als typische soort van een Natura 2000-habitattype: Perlodes microcephalus. Deze soort wordt ook beschouwd als potentieel urgent bedreigd.