Ephemeroptera - Haften

Er zijn in totaal zeven haftensoorten die zijn aangemerkt als typisch voor bepaalde Natura 2000-habitattypen. Slechts één daarvan wordt beschouwd als een urgent bedreigde soort: Ecdyonurus torrentis.

 

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Baetis rhodani

x

 

 

 

Baetis vernus

x

 

 

 

Caenis lactea

 

 

 

x

Ecdyonurus torrentis

 

x

 

 

Ephemerella ignita

x

 

 

 

Heptagenia flava

 

 

 

x

Leptophlebia vespertina

x