Beheer

Een belangrijk onderdeel voor het behoud van de biodiversiteit is aandacht voor beheer. In veel van de beschermingsplannen die zijn opgesteld is hier dan ook ruim aandacht voor: van de grote lijnen op landelijk niveau, de aanpassingen op regionaal niveau tot aan de kleinste details op lokaal niveau. Of het nu gaat om het behoud en de bescherming van het vliegend hert, een verbetering van het beheer ten behoeve van een geïsoleerde populatie zompsprinkhanen of het bij-vriendelijker maken van het gemeentelijk groen. Voor de meeste groepen ongewervelden kunnen wij handreikingen geven voor een beter beheer. Andersom is ook een integrale aanpak mogelijk waarbij gekeken wordt vanuit het ecosysteem met aanbevelingen voor de verschillende karakteristieke en typische soorten en soortgroepen.

 

Wilt u meer weten neem dan contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan. 

 

   

Jinze Noordijk
Jinze.noordijk@naturalis.nl
071 - 7519309