Beschermingsplannen

Voor enkele sprinkhanen en het vliegend hert zijn uitgebreide beschermings- of beheerplannen gepubliceerd. Hierin worden op populatieniveau een overzicht gegeven van de stand van zaken en de knelpunten en worden voorstellen gedaan voor het beheer en de bescherming. Voor een uitgebreid overzicht van alle beschermingsplannen klikt u op onderstaande knop.