Themanummer Hommels

       

Kos, M. & G. Tacoma 2023
Themanummer Hommels van Entomologische Berichten
EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden

Met diverse interessante artikelen over hommels en een atlas van de Nederlandse hommels.
   

Te bestellen voor € 10 (inclusief verzendkosten) eis@naturalis.nl


  

 

   
 
       
       

Van blinde bij tot zilveren fluitje

       

Rhebergen, F. & Zeegers, Th., 2023
Van blinde bij tot zilveren fluitje. Portretten van wilde bijen en zweefvliegen
EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden

   

Portretten van twintig soorten wilde bijen en twintig soorten zweefvliegen. Introductie tot de grote variatie in levenswijze, voorkomen en trend van onze inheemse bestuivers, met foto’s van elke soort.

   

Te bestellen voor € 8 (exclusief verzendkosten) eis@naturalis.nl

Een pdf van het boekje is hier te downloaden.
  

   
 
       
       

GRASSHOPPER CONSERVATION IN EUROPE

An overview of Orthoptera study in Europe per country. Published on the occasion of the third European Congress of Orthoptera Conservation in Leiden, the Netherlands (2020/2022). 

Kleukers, R. & R. Felix (eds.) 2020. Grasshopper conservation in Europe. – EIS Kenniscentrum Insecten & Naturalis Biodiversity Center, Leiden. 85 p. The pdf can be downloaded here. The publication can be ordered at eis-naturalis.nl. Costs 10 euro + shipping. 

The Grasshoppers of Greece

A richly illustrated book treating the grasshoppers, crickets and bush-crickets of Greece. With a key, genus descriptions, distribution maps and oscillograms. Additional material can be downloaded here.

Willemse, L.P.M., R.M.J.C. Kleukers & B. Odé 2018. Grasshoppers of Greece. EIS Kenniscentrum Insecten & Naturalis Biodiversity Center, Leiden. 439 p.

             
   

 

Price: 37,50 euro. Postage  NL: 6,50, EUR1: 9,80, EUR2 12,60, World 18,20. EUR1: Belgium, Denmark, Germany, France, Austria, Spain, United Kingdom, Sweden. EUR2:rest of Europe.   To be ordered from eis@naturalis.nl mentioning your full address. You will receive an invoice with your order. 

 

 

Posters

Voor een aantal projecten zijn posters gemaakt op A1-formaat, deze zijn gratis af te halen op Darwinweg 2, Leiden (1e verdieping). In verband met het formaat kunnen ze alleen vanaf 20 stuks besteld worden, voor € 30,- (inclusief portokosten). Pdf's van de posters kunnen hieronder gedownload worden.

 Tuinbijen    Lieveheersbeestjes   Wantsen    Sprinkhanen
 
 
         
             
Download A4   Download A4   Download A4   Download A4

 

Gasten van bijenhotels

   

Breugel, P. van 2014 (4e druk 2023)
Gasten van bijenhotels
EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden

Een zeer rijk geïllustreerd boek over alles dat je kunt aantreffen in een bijenhotel. Het beschrijft in detail hoe je een goed bijenhotel kunt maken.

De vierde druk is te bestellen voor € 30 (exclusief verzendkosten) eis@naturalis.nl
Op bestuivers.nl is meer informatie te vinden, kan het boeken online gelezen worden of kan het in zijn geheel of als afzonderlijke hoofdstukken gedownload worden: Bijengasten.

 
       
       

Bijenplanten: nectar en stuifmeel voor honingbijen

   

Neve, A. & R. van der Ham 2014
Bijenplanten: nectar en stuifmeel voor honingbijen
EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden

Een zeer uitvoerige verhandeling van de relatie tussen bloemen en honingbijen. In de relaties met verschillende planten zitten toch subtiele verschillen. Elke plant is geïllustreerd aan de hand van prachtige pentekening. De nadruk ligt op de honingbij, maar ook wilde bijen komen geregeld aan bod.

Het boek is te bestellen voor € 22,50 (exclusief verzendkosten) eis@naturalis.nl
Op bestuivers.nl is meer informatie te vinden, kan het boeken online gelezen worden of kan het in zijn geheel gedownload worden: bijenbloemen.

     
     

Passie voor kleine beestjes

 

   

Kleukers, R., M. Berg & W. van Strien (eds.) 2008 
Passie voor kleine beestjes 
EIS-Nederland, Leiden 

Het boekje uitgegeven ter ere van het 33,3-jarig jubileum van stichting EIS.
Stuk voor stuk verhalen over bijzondere dieren op onverwachte plekken.

Te bestellen via eis@naturalis.nl, prijs € 10,- 

 

 

 

 

Changes in ranges

   

Reemer, M., P.J. van Helsdingen & R.M.J.C. Kleukers (eds.) 2003
Changes in ranges: invertebrates on the move. Proceedings of the 13th International 
Colloquium of the European Invertebrate Survey, Leiden, 2-5 September 2001

Diverse artikelen over veranderingen in verspreidingspatronen al of niet als gevolg van klimaatverandering.
Te bestellen via eis@naturalis.nl, prijs € 10,- 

 

 

Bosrandbeheer voor vlinders en andere ongewervelden


 

 

Veling, K., J.T. Smit & V. Siebering 2004 
Bosrandbeheer voor vlinders en andere ongewervelden 
KNNV Uitgeverij, De Vlinderstichting & EIS-Nederland

Voor veel soorten ongewervelde dieren, zoals vlinders, vliegen, kevers en slakken, vormen bosranden een prima leefgebied. Vaak echter zijn bosranden een scherpe overgang, waar maar weinig soorten uit die diergroepen baat bij hebben. Deze praktijkgids legt uit welke voorwaarden ongewervelden aan bosranden stellen. Het boek besteedt niet alleen aandacht aan de mogelijkheden die beheerders hebben om bosranden voor deze groep geschikt te maken, maar ook hoe je kunt toetsen of het beheer succesvol is geweest. Door bosranden goed te laten ontwikkelen tot geleidelijke overgangen en in het bos en langs bospaden open plekken en nieuwe randen te creëren, kan een beheerder de soortenvariatie sterk vergroten. Dit boek is dan ook een goede leidraad voor natuurbeheerders, vrijwilligers en organisaties die met het beheer van bosranden te maken hebben.

 

 

The genus Carabus in Europe

   

Turin, H., L.D. Penev & A. Casale, 2003 
The genus Carabus in Europe. A synthesis 
Pensoft Publishers & European Invertebrate Survey