AZIATISCHE HOORNAAR

In 2017 werd de eerste waarneming van de Aziatische hoornaar gedaan in Nederland. Eerst een losse werkster en daarna het nest waar deze bij hoorde. EIS Kenniscentrum Insecten wil deze soort zo goed mogelijk in de gaten houden. Indien je zelf een Aziatische hoornaar gezien denkt te hebben, raadpleeg dan "meer informatie". Hierin staat uitgelegd wat de verschillen zijn met de algemene gewone hoornaar.

 
Waarnemingen van Aziatische hoornaar (met foto!) kunnen worden doorgegeven aan 
eis@naturalis.nl.

   

Rivierkreeften

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden onderzoekt het voorkomen van rivierkreeften in Nederland. De afgelopen tien jaar is het aantal soorten invasieve zoetwaterkreeften verdubbeld. Veel van deze (en eerder gemelde kreeften) hebben zich bovendien explosief uitgebreid. Hierdoor vormen ze inmiddels een opvallend fauna-element in grote delen van ons land. EIS hoopt de ontwikkelingen op kreeftengebied in Nederland op de voet te kunnen volgen. 

Kreeftenwaarnemingen (bij voorkeur vergezeld van een foto!) en krantenknipsels kunnen worden doorgegeven aan 
eis@naturalis.nl.

 

EXOTISCHE MIEREN

Nederland komt als handels- en doorvoerland veel in aanraking met exoten. De handel in planten zorgt er voor dat er ook veel exotische mieren in ons land terecht komen.  In totaal zijn er in ons land 36 gevestigde exoten vastgesteld, waarvan er ook 9 in het buitengebied voorkomen. De overige exoten komen alleen in verwarmde gebouwen voor. Naast deze soorten bestaat er ook een lange lijst met tientallen mierensoorten die naar Nederland versleept zijn, maar zich tot nu toe niet gevestigd hebben.

EIS onderzoekt en monitort exotische mieren. Zo dragen we bij aan betrouwbare determinaties, risicobeoordelingen, fact sheets en andere informatieverspreiding.

 

Weduwen

Af en toe worden er Kogelspinnen uit het genus Latrodectus in Nederland geimporteerd, in tegenstelling tot de meeste spinnen kunnen deze wel de huid van een mens doorboren met hun gifkaken en een pijnlijke beet geven. EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden houdt  een overzicht bij van vondsten van weduwen en stelt de specimens veilig in de collectie van Naturalis Biodiversity Center. Hierdoor kan de omvang van het probleem worden vastgesteld en worden introductieroutes en risicolocaties bekend. Bij vermeende vondsten van weduwen wordt men verzocht dit te melden bij ons, graag met de spin als bewijsmateriaal of eventueel een foto.

Weduwenwaarnemingen (bij voorkeur vergezeld van het exemplaar of eventueel een foto!) kunnen worden doorgegeven aan eis@naturalis.nl.