AZIATISCHE HOORNAAR

In 2017 werd de eerste waarneming van de Aziatische hoornaar gedaan in Nederland. Eerst een losse werkster en daarna het nest waar deze bij hoorde. EIS Kenniscentrum Insecten wil deze soort zo goed mogelijk in de gaten houden. Indien je zelf een Aziatische hoornaar gezien denkt te hebben, raadpleeg dan "meer informatie". Hierin staat uitgelegd wat de verschillen zijn met de algemene gewone hoornaar.

 
Waarnemingen van Aziatische hoornaar (met foto!) kunnen worden doorgegeven aan 
eis@naturalis.nl.

   

Rivierkreeften

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden onderzoekt het voorkomen van rivierkreeften in Nederland. De afgelopen tien jaar is het aantal soorten invasieve zoetwaterkreeften verdubbeld. Veel van deze (en eerder gemelde kreeften) hebben zich bovendien explosief uitgebreid. Hierdoor vormen ze inmiddels een opvallend fauna-element in grote delen van ons land. EIS hoopt de ontwikkelingen op kreeftengebied in Nederland op de voet te kunnen volgen. 

Kreeftenwaarnemingen (bij voorkeur vergezeld van een foto!) en krantenknipsels kunnen worden doorgegeven aan 
eis@naturalis.nl.

 

EXOTISCHE MIEREN

Nederland komt als handels- en doorvoerland veel in aanraking met exoten. De handel in planten zorgt er voor dat er ook veel exotische mieren in ons land terecht komen. In totaal zijn er in ons land circa 40 gevestigde exoten vastgesteld, waarvan er ook 9 in het buitengebied voorkomen. De overige exoten komen alleen in verwarmde gebouwen voor. Naast deze soorten bestaat er ook een lange lijst met tientallen mierensoorten die naar Nederland versleept zijn, maar zich tot nu toe niet gevestigd hebben.

EIS onderzoekt en monitort exotische mieren. Zo dragen we bij aan betrouwbare determinaties, risicobeoordelingen, fact sheets en andere informatieverspreiding.

 

 

exotische spinnen

Spinnen zijn geharde dieren die vaak lang zonder voedsel of drinken kunnen. Geregeld komen er exotische spinnen in ons land terecht en enkele daarvan kunnen zich vestigen en populaties opbouwen. Er zijn drie soorten waaraan EIS momenteel extra aandacht besteed. Het gaat om zwarte weduwen en aanverwante soorten (Latrodectus-soorten) en zwerfspinnen (Phoneutria); deze spinnen worden zeer weinig naar ons land vervoerd, maar hun beet kan wel medische gevolgen hebben voor de mens. Ten derde volgen we de imports van de Spaanse stierspin (Macrothele calpeiana). Deze spin kan meekomen met potplanten uit Iberië, maar dat is niet de bedoeling want ze is in Spanje en Portugal een beschermde soort.

 

 

Walnootboorvlieg

De walnootboorvlieg Rhagoletis completa komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. In de jaren 1990 is deze reeds in Italië vastgesteld en 15 jaar later begon deze zich uit te breiden in Europe. In 2015 werden de eerste aangetaste walnoten in Nederland aangetroffen en sindsdien breidt deze zich sterk over Nederland uit.