Rode Lijsten

Rode Lijsten zijn lijsten van soorten die als bedreigd beschouwd worden. In Nederland worden zulke lijsten door de Rijksoverheid gebruikt als beleidsinstrument. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft EIS Kenniscentrum Insecten van een aantal groepen zo'n 'officiele' Rode Lijst opgesteld. Deze lijsten zijn gebaseerd op een grondige analyse van databestanden met landelijke verspreidingsgegevens. Van de libellen en sprinkhanen zijn in 1999 de eerste Rode Lijsten opgesteld en deze zijn in respectievelijk 2011 en 2012 vernieuwd. Het Ministerie streeft er naar om de lijsten elke 10 jaar te vernieuwen. In 2003 is een Rode Lijst van de Nederlandse bijen verschenen, die inmiddels ook aan vernieuwing toe is. Zie onder voor links naar de betreffende publicaties.