Gert van Ee

Gert van Ee
Lid

 

In 1975-76 begon ik mijn loopbaan bij het toenmalige laboratorium voor Zoölogische Oecologie en Taxonomie als taxonomisch analist. In 1980 begon ik als hydrobiologisch analist bij de provincie Utrecht. Daar werkte ik aan inventarisaties van waterleven: fytoplankton, diatomeeën (kiezelalgen) en macrofauna. Toen startte mijn belangstelling voor kevers, aangewakkerd door collega Ron Beenen. Mijn privé collectie is inmiddels flink gegroeid; eerst vooral met waterkevers, maar inmiddels ook met andere keverfamilies. In 1987 ben ik bij de provincie Noord-Holland gaan werken: bemonsteren, sorteren en determineren van macrofauna en onderzoek aan diatomeeën. Vanaf 2004 werk ik als teamleider advisering waterkwaliteit en ecologie bij het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Heerhugowaard. Mijn keverhobby is gebleven en hiermee ben ik binnen de Sektie Everts van de NEV flink actief.

Vanaf 1987 ben ik lid van de NEV en vanaf het begin ook van de sectie Everts, waar ik graag deelneem aan excursies en bijeenkomsten. Vanaf 1990 ben ik ook actief deelnemer aan de excursies van de Balfour-Browne Club, een internationaal gezelschap van waterkever liefhebbers. Met ingang van 2009 ben ik toegetreden tot het bestuur van EIS als algemeen bestuurslid. Mijn bestuurlijke ervaring was in de wereld van de diatomeeën bij de NVKD, de Nederlands Vlaamse Kring van Diatomisten, waarvan ik nu ruim 20 jaar secretaris ben. Sinds 2012 ben ik bestuurslid van de Sektie Everts, sinds 2014 als secretaris. Ik wil me graag inzetten voor EIS en meehelpen onze stichting niet alleen te laten voortbestaan, maar mogelijk te laten groeien. Ik ben van mening dat het werk van EIS als kenniscentrum voor ons land zeer waardevol is en in de toekomst steeds waardevoller zal blijken te zijn.