Menno Reemer

Menno Reemer (ma-wo, vr)
Projectleider. Specialisme: bestuivers.

 

Tel. 071 7519359
E-mail: 
menno.reemer@naturalis.nl
Op 
Science.Naturalis 

Mijn belangstelling voor insecten ontstond in mijn NJN-tijd, vanaf 1988. Diverse insectengroepen mochten zich verheugen in mijn aandacht, zoals libellen, sprinkhanen, loop- en waterkevers. In 1995 maakte ik kennis met EIS, toen ik daar in het kader van mijn studie biologie (VU Amsterdam) een doctoraalonderzoek uitvoerde. Dit betrof de faunistiek en ecologie van het zweefvliegengenus Epistrophe in Nederland. 

In 1997 trad ik in (tijdelijke) dienst bij EIS om redactie- en databestandswerk te verrichten voor de De Nederlandse libellen, een boek dat in de serie Nederlandse Fauna zou verschijnen. Sindsdien heb ik vrijwel doorlopend voor EIS gewerkt, aanvankelijk in tijdelijke (maar aansluitende) verbanden, later in vaste dienst. Mijn werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend, één van de leuke kanten van het werk bij EIS. Enkele sleutelwoorden: redactie- en schrijfwerk (Nederlandse Fauna, Entomologische Tabellen), gebruik van verspreidingsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek, veldwerk, zweefvliegen, bijen en wespen.