Cursussen

Voor een grote verscheidenheid aan groepen en onderwerpen kan EIS Kenniscentrum Insecten een lezing, workshop of cursus verzorgen. Hieronder een aantal voorbeelden, daarnaast is natuurlijk nog allerlei maatwerk mogelijk. Neem vrijblijvend contact op voor de tarieven en beschikbaarheid. Voor vrijwilligersorganisaties zijn aangepaste tarieven mogelijk.

Natuurbeheer en insecten (lezing, eventueel met excursie)

-       Heidebeheer

-       Bosrandbeheer

-       Bosmieren, biodiversiteit en bosbeheer

-       Kleinschalig beheer voor vliegend hert

-       Bescherming en beheer voor de vermiljoenkever

-       Beheer voor bestuivers

-       Bijenhotels

-       Kadavers en aasfauna

 

Inventarisatie & monitoring (lezing, eventueel met excursie)

-       Herkenning en monitoring kreeften

-       SNL-monitoring

-       Inventarisatie sprinkhanen

 

VOFF-breed

-       Natuurbeheer voor levensgemeenschappen

 

Determinatieworkshops (inleidende lezing, determinatieworkshop)

-       Insecten op ordeniveau

-       Insecten op familieniveau

-       Kreeften

-       Spinnen

-       Sprinkhanen

-       Libellen

-       Aquatische macrofauna

-       Boorvliegen

-       Zweefvliegen

-       Loopkevers

-       Doodhoutkevers

-       Overige kevers

-       Wilde bijen

-       Inheemse mieren

-       Exotische mieren

-       Parasitaire wespen

Cursus Sprinkhanen SNL

Op donderdag 14 juli 2016 zal er weer een sprinkhanencursus gegeven worden met een focus op monitoring binnen het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Sprinkhanen zijn opgenomen in het SNL, wat betekent dat deze soortgroep in bepaalde gebieden gemonitord moet worden, als onderdeel van de evaluatie van het beheer. De doelgroep van de cursus: natuurbeheerders en medewerkers van groenbureaus.  In deze eendaagse cursus leert u hoe de diverse soorten sprinkhanen geïnventariseerd en herkend moeten worden, met de nadruk op de SNL-soorten en -methodiek. 

De cursus kost 300,- euro (incl. BTW). Het maximum aantal deelnemers is 15 (nog 4 beschikbaar). De locatie van de cursus is Nunspeet.  
U kunt zich hier inschrijven.

CURSUS RODE BOSMIEREN IN DE BEHEERPRAKTIJK

Met het oog op de Flora-­ en faunawet worden door veel beheerders al maatregelen genomen om de nesten niet te beschadigen, bijvoorbeeld door het markeren van nesten tijdens boswerkzaamheden. Maar welke maatregelen kunnen nog meer genomen worden om de biotoop van rode bosmieren in stand te houden of te verbeteren? In de middagcursus 'Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk' komt deze vraag aan bod. De cursus is op aanvraag beschikbaar. Ook wordt de cursus in september 2017 weer verzorgd in Wageningen, aanmelden kan in 2017 via www.boscursus.nl.

Contact

Wilt u meer weten neem dan contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

   

John Smit
John.smit@naturalis.nl
071 - 7519359