NIEUWS

Veel Nederlandse zweefvliegen op Europese Rode Lijst

Veel Nederlandse zweefvliegen op Europese Rode Lijst

Niet minder dan 31 Nederlandse soorten zweefvliegen komen voor de Europese Rode Lijst, die gisteren door de IUCN gepubliceerd is. Soorten op de Rode Lijst lopen een risico om uit Europa – en dus ook uit Nederland – te verdwijnen. Acht soorten hebben de status van ‘bedreigd’, 11 ‘kwetsbaar’ en 12 ‘gevoelig’. Het aantal Nederlandse soorten is veel hoger dan het aantal Nederlandse soorten wilde bijen op een eerdere Europese Rode Lijst Bijen (namelijk 10). De bedreigde Nederlandse zweefvliegen zijn vooral soorten waarvan de larven leven in dood hout (n=9), moerassen en zilte gebieden (n=8), heidevelden (n=8) en in mierennesten (n =4).

Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het aantal zweefvliegen de afgelopen decennia in het bos “Boeschoten” op de Veluwe heel sterk achteruit gegaan was. Op de Rode Lijst voor Vlaanderen, die vorig jaar gepubliceerd werd, komen niet minder dan 136 soorten zweefvliegen voor die uit Vlaanderen dreigen te verdwijnen. De auteurs van de Europese Rode Lijst zweefvliegen wijzen erop, dat voor veel Europese soorten geen betrouwbare abundantietrend beschikbaar is, maar dat bovengenoemde studies suggereren dat die vaak negatief kan zijn. Bij gevolg geeft de huidige Europese Rode Lijst door gebrek aan data nog een te positief beeld.

Als belangrijkste drie oorzaken voor de bedreiging van zweefvliegen noemen de auteurs landbouw en watermanagement, bebouwing en aantasting van natuurreservaten. Ook klimaatverandering leidt tot verandering van de zweefvliegfauna. Genoemde oorzaken zijn ook voor de achteruitgang van zweefvliegen in ons land heel herkenbaar. Anders dan voor Vlaanderen, is er voor Nederland nog geen Rode Lijst zweefvliegen beschikbaar. Gezien de vele aanwijzingen van achteruitgang van zweefvliegen in ons land en hun belangrijke rol als bestuivers, bestrijders van bladluizen en als bioindicators voor bossen, moerasgebieden en heidevelden is het van groot belang dat nu ook voor ons land een rode lijst opgesteld gaat worden.

BIJLAGE Nederlandse soorten op de Europese lijst naar bedreigingsklasse.

† = uit ons land verdwenen

[ www.nederlandsesoorten.nl geeft een overzicht van de totale inheemse fauna]

 

Bedreigd

Callicera fagesii                              - donkere glanszweefvlieg

Cheilosia morio                               - sparrengitje

Chrysogaster rondanii                   - breedkopdoflijfje

Eumerus tarsalis                             - grote bollenzweefvlieg

Microdon major                              - grote knikspriet

Neoascia unifasciata                     - Limburgse korsetzweefvlieg

Paragus albifrons                           - gevlekt kalkkrieltje

Pipiza accola                                   - zwervende platbek

 

 

Kwetsbaar

Callicera aenea                               - gele glanszweefvlieg

Callicera aurata                                             - gouden glanszweefvlieg

Callicera rufa                                   - dennenglanszweefvlieg

Chalcosyrphus eunotus                 - gestreepte molmzweefvlieg

Chalcosyrphus femoratus (†)      - grote rooddijbladloper

Chrysogaster basalis                      - blauw doflijfje

Lejops vittatus                                 - heenzweefvlieg

Microdon myrmicae                      - moerasknikspriet

Psarus abdominalis (†)                 - vermiljoenzweefvlieg

Sphaerophoria potentillae           - hoogveenlanglijf

Trichopsomyia lucida                    - grootbekplatbek

 

Gevoelig

Brachyopa vittata                          - grote sapzweefvlieg

Chrysogaster virescens                 - groen doflijfje

Chrysotoxum octomaculatum     - heidefopwesp

Microdon analis                              - bosknikspriet

Microdon devius                             - kalkknikspriet

Pelecocera lusitanica                     - duinheidedwerg

Pipizella annulata                           - grote langsprietplatbek

Platycheirus immarginatus          - kustplatvoetje

Sphaerophoria fatarum                - kleine gevlekte langlijf

Sphaerophoria loewi                     - zilte langlijf

Sphaerophoria virgata                  - heidelanglijf

Temnostoma meridionale            - maanwespvlieg

 

 

 

Vorig artikel Kijk op Exoten 40
Volgend artikel Kijk op Exoten 41

Zoeken

INDEX JAAR

Archief

Soortenregister

Spinnen uit boomkronen
7-2-2023 20:19:15           
In Nederland is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de geleedpotige fauna van boomkronen. In 2021 zijn in De... Meer...
Groene bruine gaasvlieg duikt op
3-2-2023 13:18:32           
In Landsrade werden in de zeer warme nacht van 19 op 20 juli 2022 tijdens het nachtvlinderen meerdere... Meer...
Sommige sluipvliegen houden van heet
1-2-2023 19:42:05           
De familie der sluipvliegen telt 338 soorten in Nederland. Recent werden twee nieuwe soorten in Nederland... Meer...
Twee nieuwe springstaarten uit Leidse Hortus
19-1-2023 17:16:19           
In verwarmde kassen van dierentuinen en botanische tuinen worden regelmatig nieuwe soorten voor de Nederlandse... Meer...
Weinig bekend over nieuwe weinigpoot
11-1-2023 20:02:25           
Weinigpoten behoren net als miljoenpoten en duizendpoten tot de veelpotigen. De meeste soorten zijn niet veel... Meer...
Gegolfde maskerbij bij Rhenen gevonden
23-12-2022 19:01:15           
Maskerbijen doen op het eerste gezicht weinig aan bijen denken: ze zijn schaars behaard en overwegend zwart... Meer...

Oudere berichten

Voor de oudere berichten van langer dan een jaar geleden, zie het archief