Auchenorrhyncha - Cicaden

De EIS-werkgroep cicaden doet onderzoek aan de faunistiek en ecologie van de in Nederland voorkomende cicaden. In Nederland komen 432 soorten voor, verspreid over 9 families. Ieder jaar wordt echter een handvol nieuwe soorten voor Nederland gevonden en de verwachting is dat dit de komende jaren zal aanhouden. Dit mede doordat er veel zuidelijke soorten in ons land verschijnen en door het groeiend aantal waarnemers die vangsten melden via waarneming.nl.

Dankzij het, van oudsher, intensieve cicadenonderzoek in Engeland en Duitsland en recente publicaties uit België kan worden geconcludeerd dat er in Nederland nog zeker enkele tientallen nieuwe soorten te verwachten zijn.

Alle in Nederland voorkomende cicaden voeden zich als adult met plantensappen. Opvallend is het hoge aantal monofage en oligofage soorten, iets wat overigens erg handig is bij het gericht zoeken naar specifieke soorten. In diverse gevallen kunnen cicaden optreden als plaagsoort, voornamelijk als vector van ziektes, maar soms ook door zuigschade aan bladeren en vruchten.

De EIS-werkgroep cicaden heeft als doelstelling om een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de Nederlandse cicadenfauna en meer mensen kennis te laten maken met deze insecten. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de ecologie: onder andere waardplantbinding, de zang van cicaden (zie ook www.insectdrummers.com) en tal van andere ecologische facetten.  Ook specifieke habitats als de kalkgraslanden, moerasgebieden en daktuinen  krijgen  aandacht. Naast het nodige veldwerk worden hierbij ook de Nederlandse collecties en waarnemingen op Waarneming.nl gecontroleerd. In de winter, wanneer er weinig cicaden te vinden zijn, wordt gewerkt aan het publiceren van de opgedane kennis.

 

Wie waarnemingen wil bijdragen kan deze invoeren op Waarneming.nl, enkel waarnemingen welke zijn voorzien van bewijsmateriaal kunnen worden gebruikt. Zeker voor bijzondere waarnemingen is het essentieel dat materiaal verzameld wordt. Liefst als droog materiaal maar ook alcoholmateriaal is welkom.

Hulp bij het determineren wordt graag gegeven. Materiaal om te determineren is van harte welkom.

Recente publicaties over de Nederlandse cicadenfauna sinds het verschijnen van de laatste naamlijst in 2011.

Den Bieman CFM & De Haas M 2019. Five leafhoppers and one planthopper new for the Netherlands (Homoptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae & Tettigometridae). Entomologische Berichten 79 (4): 147-153.

Den Bieman CFM & Van Klink R 2019.  State of the art of Dutch Auchenorrhyncha research. DGaaf Nachrichten 33: 29-31

Van Klink R, Den Bieman K, Funke L, De Haas M, Helbing F, Herwig S, Huber E, Malenovský I, Nickel H,  Niedringhaus R, Poniatowski D, Rösch V, Seyen F & Witsack W 2019.  Auchenorrhyncha and Psylloidea collected during the 25th Central European Auchenorrhyncha meeting, Arnhem, The Netherlands (Hemiptera: Auchenorrhyncha and Psylloidea).  Cicadina 18: 43-58

Noordam A & Den Bieman K 2019. Bezemkruid en zijn belagers in de duinen. Duin winter 2019: 18-20.

Den Bieman CFM & De Haas M 2018. Vier nieuwe dwergcicaden voor Nederland (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae). Entomologische Berichten 78: 102-106.

De Haas M & Den Bieman CFM 2018. Ecology and distribution of Dutch lacehoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha: Cixiidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 50: 39-54.

Den Bieman CFM 2017. The first population of the small brown planthopper Laodelphax striatellus (Homoptera: Delphacidae) in the Netherlands. Entomologische Berichten 77 (4): 219-222.

Den Bieman K 2017. Exotische cicaden in Nederland. Kijk op Exoten 20: 8-10

Den Bieman CFM 2017. Opmerkelijke dwergcicaden inclusief twee nieuwe soorten voor Nederland (Homoptera: Cicadomorpha: Cicadellidae). Entomologische Berichten 77: 42-47

Den Bieman CFM & Belgers JDM 2017. Drie dwergcicaden nieuw voor Nederland: Alebra neglecta, Allygus maculatus en Penestragania apicalis (Homoptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 48: 55-61

Den Bieman CFM 2017. Opmerkelijke dwergcicaden, inclusief twee nieuwe soorten voor Nederland (Homoptera: Cicadomorpha: Cicadellidae). Entomologische Berichten 77: 42-47

Den Bieman CFM & De Haas M 2017. Zygina nivea, een nieuwe dwergcicade voor Nederland (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae). Entomologische Berichten 77: 86-87.

Den Bieman CFM 2016. Twee bijzondere spoorcicaden voor Nederland: Kelisia monoceros en Ditropsis flavipes (Homoptera: Auchenorrhyncha: Delphacidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 46: 1-9.

Den Bieman CFM, Van Klink R 2016. De slijkgrascicade Prokelisia marginata: een Amerikaanse spoorcicade in Nederland (Homoptera: Auchenorrhyncha: Delphacidae). Entomologische Berichten 76 : 218-225

Den Bieman CFM & Van Klink R 2015. Een forse uitbreiding van de Nederlandse dwergcicadenfauna met vijftien soorten (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae). Entomologische Berichten 75: 211-226.

Den Bieman K, Biedermann R, Nickel H & Niedringhaus R 2011. The planthoppers and leafhoppers of Benelux. Identification keys to all families and genera and all Benelux species not recorded from Germany. WABV Fründ.