5000-soortenjaar: wordt het Nationaal Park Hollandse Duinen het rijkste natuurgebied van Nederland?

In 2018 organiseren Dunea, Staatsbosbeheer, EIS en Waarneming.nl samen met een groot aantal andere organisaties een 5000-soortenjaar in het Nationaal Park de Hollandse Duinen. Er worden meer dan 100 activiteiten georganiseerd, variërend van een regionale nachtvlindernacht waarbij we op 10 plekken willen tellen (i.s.m. De Vlinderstichting) tot een stranddag waarop er op een aantal plekken langs de kust gekord wordt (i.s.m. met stichting Anemoon). Ongewervelden gaan veel aandacht krijgen. Naast de zomerbijeenkomst van de NEV zijn er ook verschillende excursies van werkgroepen van de NEV in het gebied. Tevens gaan er zes studenten in het terrein aan de gang met bemonsteringen met malaisevallen, fruitvallen en potvallen. Het materiaal wordt gesorteerd en verdeeld onder experts. Een van de studenten gaat in het voorjaar specifiek aan de slag met houtbewonende kevers terwijl een ander in het najaar een bemonstering gaat uitvoeren van springstaarten.

De gegevens worden ingezameld via Waarneming.nl, maar mensen die gebruik maken van andere portals kunnen dat natuurlijk gewoon blijven doen.  Een overzicht van alle excursies is te vinden op: https://5000soortenjaar.nl. Hier staan ook de blogs over de leuke waarnemingen. Alle waarnemingen zijn in te zien op https://hollandseduinen.waarneming.nl/5000.php.  Kijk hier als je wil nakijken of een bepaalde soort in 2018 al gevonden is.