Alle artikelenArtikelen november 2017

Radio1 over insectensterfte: wat is de Nederlandse situatie?
Gisterenmiddag 15 november was onze collega Theo Zeegers te horen op Radio1. In het kader van de studie in Duitse natuurgebieden, waaruit bleek dat het aantal vliegende insecten drastisch is afgenomen, praat hij u bij over wat we weten over de Nederlandse situatie. In de link hieronder kunt u het stuk terugluisteren: https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen/433502-is-het-totale-aantal-insecten-echt-aan-het-instorten


Geplaatst in: Actueel, Pers
Mieren in Trouw
De Trouw besteedt aandacht aan de vele exotische mieren die in Nederland te vinden zijn. Jinze Noordijk en Peter Boer worden gevolgd in de kassen van Diergaarde Blijdorp. In het interview komt o.a. de nieuwe verspreidingsatlas van Nederland aan bod en wordt vrij uitgebreid ingegaan over de risico's  en ecologische implicaties van exotische mierensoorten. Lees hier het volledige artikel: https://www.trouw.nl/groen/de-opmars-van-de-exotische-mier~a06dfdf1/


Geplaatst in: Actueel, Pers
Beschermde vermiljoenkever nog wijder verspreid
Begin dit jaar werden nieuwe vindplaatsen van de vermiljoenkever in en rondom de Kempen gepubliceerd. Nieuwe inventarisaties laten nu zien dat de soort ook in het Groene Woud, het rivierengebied en Zuid-Limburg voorkomt. De soort én de biotoop zijn strikt beschermd: de vermiljoenkever is dus een belangrijke soort geworden in het beheer van vochtige bossen in Zuid-Nederland. Lees hier het gehele natuurbericht van EIS op Nature Today: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports...

[Lees verder...]