Alle artikelenRode bosmieren zijn een opvallend en voornaam onderdeel van de soortenrijkdom in veel natuurterreinen. Het zijn belangrijke soorten in het ecosysteem en ze hebben intrigerende relaties met allerlei andere dieren. 

Met het oog op de Flora- en faunawet worden door veel natuurbeheerders al maatregelen genomen om de nesten van rode bosmieren niet te beschadigen, bijvoorbeeld door het markeren van nesten tijdens werkzaamheden. Maar welke maatregelen kunnen nog meer genomen worden om de biotoop van rode bosmieren in stand te houden of te verbeteren? 

In de middagcursus  'Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk' komt
 deze vraag aan bod. Door middel van deze cursus kunnen deelnemers het belang en nut van deze intrigerende soorten beter leren begrijpen en krijgen ze inzichten om rode bosmieren op een slimme manier te integreren in het terreinbeheer. De cursus wordt in september 2017 weer gegeven in Wageningen (Landgoed Oranje Nassau's Oord).

Aanmelden via boscursus.nl. 
Geplaatst in: Actueel, Agenda