Zijn rivierkreeften schadelijk?

Zijn rivierkreeften schadelijk?
Exotische rivierkreeften kunnen schade veroorzaken. Lees hier verder over de mogelijke schade aan biodiversiteit, waterkwaliteit en infrastructuur.

Lokale en internationale verplaatsingen van rivierkreeften hebben op veel plaatsen in de wereld geleid tot grote veranderingen in het ecosysteem. Als grootste mobiele ongewervelden van het zoete water hebben rivierkreeften van nature al veel invloed op hun omgeving. Deze invloed wordt nog ingrijpender wanneer rivierkreeften geïntroduceerd worden in systemen waar vergelijkbare organismen van nature niet voorkwamen. In Nederland kwam vroeger alleen de Europese rivierkreeft voor en deze was beperkt tot beken op zandgrond in het binnenland. De uitgestrekte polders en andere laaglanden van Nederland waren altijd kreeftloos, totdat de exoten op kwamen dagen.

Waterkwaliteit en waterplanten:
Aantasting van de waterkwaliteit is de meest voorkomende, meest ingrijpende en meest complexe vorm van schade die rivierkreeften kunnen aanrichten. Rivierkreeften kunnen de onderwatervegetatie direct aantasten doordat ze ze opeten, maar ook door knip-, loop-, en graafactiviteiten. Dit gaat gepaard met opwerveling van slib, waardoor er een soort cascade-effect onstaat, omdat hierdoor de hoeveelheid licht beperkt wordt, waardoor nieuwe planten weer niet goed kunnen groeien. Hierdoor zal dus uiteindelijk een systeem met troebel water ontstaan, waar maar zeer weinig soorten in kunnen leven. Dit brengt ons bij:

Biodiversiteit:
De hierboven genoemde effecten hebben ook invloed op de fauna die afhankelijk is van schoon helder water. Dit zijn vaak ongewervelden, maar ook bepaalde vissoorten kunnen hier slecht tegen, denk bijvoorbeeld aan een zichtjager als snoek. Indien de populatie van kreeften echt heel groot wordt kan het gebeuren dat zelfs de karpers – die zelf ook het water troebel maken – verdwijnen. Zo kan het gebeuren dat hengelsportvisserij helemaal niet meer mogelijk is. Dergelijke situaties hebben zich voor gedaan o.a. bij Wilnis en bij Gouda.

Infrastructuur:
Het graafgedrag van kreeften heeft met name in Zuid-Europa geleid tot aanzienlijke lekkages in oevers en dammen  bij rijstvelden. In Nederland is graafgedrag vastgesteld bij rode, geknobbelde en gevlekte Amerikaanse rivierkreeft. Hierdoor is in Nederland schade vastgesteld als een geperforeerd gazon of een verzakte oprit, maar ook al eens een lek in een dijk.