Mag ik op kreeften vissen en wat is de beschermingsstatus van de Nederlandse rivierkreeften?

Over het algemeen mag je niet vissen op rivierkreeften. De inheemse Europese rivierkreeft is beschermd. De exoten zijn dat niet en vijf van deze staan op de zogenaamde Unielijst. De exoten mogen alleen met bepaalde vergunningen gevangen worden.

De exotische rivierkreeften die op de zogenaamde “Unielijst” staan zijn de rode Amerikaanse rivierkreeft, de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft, de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft en de marmerkreeft en de Californische rivierkreeft. De gestreepte Amerikaanse rivierkreeft staat niet op deze lijst, omdat de verspreiding van deze exoot nagenoeg alleen in Nederland ligt, en daardoor geen Europese prioriteit heeft.

Als men over de “Unielijst” spreekt gaat het om de Europese verordening 1143/2014. Die sinds 2015 van kracht is. Zie hiervoor Europese Commissie (2014 en 2016). Deze is in Nederland geïmplementeerd in de Wet Natuurbescherming. Het komt er op neer dat het aantal invasieve exoten zo veel mogelijk wordt teruggebracht. Hierbij is ook van belang dat de huidige populaties geen kans krijgen om zich verder uit te breiden. Dit is waarom je rivierkreeften niet mag vangen en al helemaal niet verplaatsen.

Op een aantal van de onderdelen van de verordening is in 2016 echter een vrijstelling gegeven, waardoor men met de juiste visvergunning toch exotische rivierkreeften mag vangen en verhandelen. Hier zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. Voor sportvissers geldt dat je een visvergunning moet hebben om met een hengel een rivierkreeft te vangen (die vergunningen worden vrijgegeven door sportvisserij Nederland). Gevangen rivierkreeften moeten dan altijd teruggeplaatst worden in het water waar ze gevangen zijn. Ze mogen namelijk niet vervoerd worden. Als je kreeften wil vangen met een kreeftenval zoals een korf of fuik heb je een vergunning nodig voor beroepsvisserij of een onderzoeksvergunning. In dat laatste geval moeten de gevangen kreeften ook weer teruggeplaatst worden in het water waar ze vandaan komen. Een onderzoeksvergunning is via EIS te verkrijgen, bijvoorbeeld voor het Meetnet.  

Referenties
Europese Commissie (2014) Verordening (EU) Nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad. Publicatieblad van de Europese Unie L317:35–55

Europese Commissie (2016) Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 van de Commissie. Publicatieblad van de Europese Unie L189:4–8