Kleine wrattenbijter


Kleine wrattenbijter. Foto: Roy Kleukers

De kleine wrattenbijter (Gampsocleis glabra) staat op de lijst van urgent bedreigde typische soorten, en op de Rode lijst als 'ernstig bedreigd'. 

De kleine wrattenbijter is een zeer zeldzame sprinkhaan in Noordwest-Europa. In Nederland was het voorkomen altijd al beperkt tot de Veluwe, maar in de loop van de 20ste eeuw is de soort op bijna alle vindplaatsen verdwenen. Tot voor kort werd zelfs gedacht dat de kleine wrattenbijter niet meer in ons land voorkwam, maar in 1999 werd een zeer grote populatie aangetroffen op het voor publiek ontoegankelijk militair oefenterrein Oldenbroekse Heide op de noordelijke Veluwe. 

Bescherming
De kleine wrattenbijter is zeer gebaat bij het militaire gebruik van de Oldenbroekse Heide. Het brandbeheer in combinatie met inslagkraters levert geschikt leefgebied op. Op de zandige plaatsen kunnen de eieren worden afgezet en in de gevarieerde vegetatie vinden nimfen en volwassen dieren voldoende plaatsen om te zonnen en voedsel en beschutting te zoeken. Zolang het militair gebruik wordt voortgezet lijkt deze grote, stabiele populatie niet in gevaar. 

Rapporten

Reemer, M. 2012. Basisrapport Rode Lijst sprinkhanen en krekels. - EIS-Nederland, Leiden.

Reemer, M. & P.H. van Hoof 2005. Beschermingsplan zadelsprinkhaan en kleine wrattenbijter in  Gelderland. – EIS-Nederland, Leiden & Bureau Natuurbalans - Limes Divergens B.V. – Nijmegen.