Wrattenbijter


Wrattenbijter. Foto: Roy Kleukers.

De wrattenbijter (Decticus verrucivorus) staat op de lijst van urgent bedreigde typische soorten, en op de Rode Lijst als 'ernstig bedreigd'.

De wrattenbijter is een van onze grootste sprinkhanen. Het dier ontleent zijn naam aan het gebruik van Zweedse boeren om de sprinkhaan in wratten te laten bijten. Daarbij komt bruin vocht in de wond, waardoor de wrat geneest. In Noordwest-Europa is de wrattenbijter de afgelopen eeuw sterk achteruit gegaan. In Nederland was de wrattenbijter overal op de zandgronden te vinden, maar momenteel resteert er nog slechts één vindplaats, een natuurakkercomplex bij Nijmegen.

 

Bescherming

Er is actief beleid gevoerd voor de laatste drie Nederlandse populaties van de wrattenbijter. Desalniettemin is de soort sinds 1998 verdwenen van de dijken van het Drongelens Kanaal en werden de laatste exemplaren in nationaal Park de Hoge Veluwe waargenomen in 2012. Nu resteert alleen de populatie bij Nijmegen, die klein maar stabiel is. Toch is de kans aanzienlijk dat we de wrattenbijter binnenkort gaan verliezen oor de Nederlandse fauna .

 

Waarnemingen doorgeven

Waarnemingen van de wrattenbijter kunnen worden doorgeven via Waarneming.nl en Telmee.nl. Bij nieuwe vindplaatsen dient altijd bewijsmateriaal in de vorm van een foto of geluidsopname te worden bijgevoegd. 

 

Rapporten

 

Reemer, M. 2012. Basisrapport Rode Lijst sprinkhanen en krekels. - EIS-Nederland, Leiden.

 

Schut, D. et al. 2008. Actieplan prioritaire sprinkhanen in Noord-Brabant. - Bureau Natuurbalans-Limes Divergens, Nijmegen en EIS-Nederland, Leiden.

 

Krekels, R.F.M. 2008. Monitoring wrattenbijter Overasseltse en Hatertse Vennen 2006. Monitoring 2006 en evaluatie 2002-2006. Bureau Natuurbalans – Limes Divergens, Nijmegen & EIS-Nederland, Leiden.

 

Krekels, R.F.M. &. P. van Hoof, 2007. De wrattenbijter in het nationaal park De Hoge Veluwe. Onderzoek nimfen en adulten 2007. Natuurbalans-Limes Divergens BV – Nijmegen en EIS-Nederland.

 

Krekels, R.F.M., R.M.J.C. Kleukers & P.J.M. Verbeek, 2002. De wrattenbijter in de Overasseltse en Hatertse vennen. Maatregelen voor duurzaam behoud van een kwetsbare populatie. Bureau Natuurbalans - Limes Divergens, Nijmegen & EIS-Nederland, Leiden.

 
Krekels, R.F.M., P. Vederbeek, R.M.J.C. Kleukers. 1999. De Wrattenbijter langs het Drongelens kanaal. Duurzaam behoud van de wrattenbijter en zijn leefgebied. Bureau Natuurbalans - Limes Divergens, Nijmegen & EIS-Nederland, Leiden.