De werkgroep bodemfauna omvat de volgende groepen:
Landpissebedden (Isopoda)
Duizendpootachtigen (Myriapoda: Chilopoda en Diplopoda)
Primitieve insecten (Apterygota, o.a. Collembola)

Pissebeddenatlasproject

In 2008 verscheen de 'Verspreidingsatlas Nederlandse landpissebedden, duizendpoten en miljoenpoten'. Atlassen zijn echter per definitie voorlopig. Ze zijn nog niet uitgegeven of de kennis is alweer deels achterhaald. Zelfs in gebieden waar het voorkomen goed in kaart is gebracht, is onder invloed van bijvoorbeeld klimaatverandering, habitatversnippering of verdroging de faunasamenstelling aan verandering onderhevig. 

Ook zijn veel regio’s in Nederland nog niet (goed) onderzocht op het voorkomen van pissebedden. We willen in dit pissebeddenatlasproject deze onbekende ‘witte gebieden’ graag van deze status ontheffen en veranderingen in de verspreiding van pissebedden sinds 2006 in kaart brengen. Het werk hieraan is in volle gang en hulp is hierbij van harte welkom. 

De werkgroep zal de komende jaren proberen nog ongedetermineerd materiaal uit de collecties van natuurhistorische musea op naam te brengen en in het bestand in te voeren. De vele vragen over de verspreiding en ecologie van soorten die nog bij ons leven proberen we te beantwoorden door gerichte inventarisaties. Waar ligt de noordelijke verspreidingsgrens van soort X? Wat is het ecologische profiel van de minder bekende soort Y? Voor andere soorten is weer weinig informatie beschikbaar over hun habitatkeuze, of begrijpen we niet waarom ze zo zeldzaam zijn of in bepaalde streken niet voorkomen. Deze vragen zijn op de speciale projectwebsite opgenomen als stimulans om eens wat vaker naar deze interessante bodemgroepen te kijken. Ook alle losse waarnemingen blijven welkom. 

Meer informatie is te vinden op de 
projectwebsite

Coördinator

Matty Berg
E-mail: m.p.berg@vu.nl

Publicaties

Berg, M.P., A.T.C. Dias, R. van Oosten & D. Bellone 2012 Een opmerkelijke waarneming van de zeldzame landpissebed Porcellium conspersum in Overijssel (Isopoda: Trachelipodidae). - Nederlandse Faunistische Mededelingen 37: 23-28 

Berg, M.P., C.G.E., van Noordwijk & A. Kruithof 2011 De brede pissebed Porcellio dilatatus komt nog vrijlevend voor in Nederland (Isopoda: Porcelllionidae). - Nederlandse Faunistische Mededelingen 35: 45-51 

Berg, M.P. 2008 Distribution and ecology of two enigmatic species, Trichoniscoides sarsi Patience, 1908 and T. helveticus (Carl, 1908) (Crustacea, Isopoda) in the Netherlands. - Bulletin of the British Myriapod & Isopod Group 23: 2-7 

Berg, M.P. 2008 De springstaarten van Nederland: het genus Ptenothrix, nieuw voor de fauna (Hexapoda: Entognatha: Collembola). - Nederlandse Faunistische Mededelingen 28: 49-57