Aaskevers - Silphidae

De EIS-werkgroep aaskevers is begin 2010 opgericht met als doel kennis over de Nederlandse aaskevers uit te dragen en te vergroten. Met slechts 21 in Nederland voorkomende leden vormen de Silphidae een kleine overzichtelijke familie binnen de orde Coleoptera die in Nederland met meer dan 4000 soorten is vertegenwoordigd. De meeste aaskevers en hun larven leven van aas of van de op kadavers aanwezige fauna zoals bijvoorbeeld vliegenlarven. Een kleiner deel van de Silphidae jaagt actief op levende slakken of rupsen. Twee soorten van het genus Aclypea (syn. Blitophaga) zijn hoofdzakelijk fytofaag en waren vroeger verantwoordelijk voor aanzienlijke schade in met name de suikerbietenteelt en op koolzaad. Het gebruik van insecticiden heeft aan deze schade, en mogelijk ook het voorkomen van de twee soorten, een einde aan gemaakt. 

De EIS-werkgroep aaskevers (Silphidae) heeft als doel de kennis over verspreiding en ecologie van de Nederlandse aaskevers te vergroten middels:

  • het aanbieden van informatie over verspreiding, ecologie en een bibliografie;
  • het aanbieden van de gedigitaliseerde determinatiesleutel voor alle leden van de familie Silphidae;
  • het aanbieden van informatie over aaskevers op het invoerportal Waarneming.nl (familie Silphidae);
  • de ontwikkeling van een determinatiesysteem van het zogenaamde multi-access type ;
  • het verzamelen en controleren van collectiegegevens en waarnemingen (de laatste alleen met foto).

Publicaties

Colijn, E.O. 2014. Kevers op kadavers in Nederland, de stand van zaken. - Entomologische Berichten 74 (1-2): 60-67

Colijn, E.O. & B. Beekers 2013. Zonder dood, minder leven; ruimte voor aas(fauna) in het natuurbeheer. - De Levende Natuur 114 (5): 198-203

Coördinator

Ed Colijn 
EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
Tel: 071-5293507 
E-mail: ed.colijn@naturalis.nl