Bladkevers - Chrysomelidae

De EIS-werkgroep bladkevers doet onderzoek aan de faunistiek en biologie van de Nederlandse Chrysomelidae. In Nederland komen 319 soorten voor. In het kader van het project 'De Bladkevers van Nederland' is een deel van de Nederlandse kevercollecties bewerkt en geregistreerd in de EIS-database Chrysomelidae. Op de website "De Nederlandse Goudhaantjes" zijn in 2003 de resultaten van de 59 soorten tellende onderfamilie Chrysomelinae gepresenteerd. 

Bladkevers voeden zich met de groene delen van de waardplanten of van de wortels. In Nederland worden vertegenwoordigers van alle families van de zaadplanten met uitzondering van de orchideeën door bladkevers gegeten. In ons land ontwikkelen slechts twee soorten op paardenstaarten en mossen. Larven van enkele soorten mineren de bladeren van de waardplant, maar de meeste soorten vreten extern van bladeren. Larven van steilkopjes (Cryptocephalus) leven van gevallen bladeren en de larven van mierenzakkevers (Clytra) voeden zich met plantaardig en dierlijk afval in mierennesten. 

Op basis van fylogenetisch onderzoek worden de zaadkevers beschouwd als een subfamilie (Bruchinae) van de bladkevers. De zaadkevers ontwikkelen zich in de peulen van vlinderbloemigen. Sommige soorten ontwikkelen zich in zaden die niet meer in de peulen zitten en kunnen daardoor ook in opgeslagen bonen en erwten voorkomen en dus economische schade veroorzaken. 

Bladkevers kunnen zeer schadelijk zijn als ze leven van gewassen. In ons land is de gevestigde exoot Coloradokever daarvan het meest beruchte voorbeeld. Andere soorten kunnen door de onderdrukking van lastige kruiden voor de akkerbouw juist gunstig zijn. Zo zijn op diverse plaatsen in de wereld bladkevers ingezet om invasieve plantensoorten te onderdrukken.

Coördinator

Jaap Winkelman 
E-mail: winkelman114@zonnet.nl 

Publicaties

Beenen, R., 2020. De Rode helmkruidaardvlo (Longitarsus rutilus) in het Limburgse heuvelland (Coleoptera, Chrysomelidae). Natuurhistorisch Maandblad 109: 205-208.

Beenen, R., 2018. Bladkevers van het zuidelijk deel van Nationaal Park De Meinweg. Natuurhistorisch Maandblad 107 (10): 179-188.

Williams, A.T. 2015. Na 34 jaar herontdekt in Nederland: het goudhaantje Prasocuris hannoveriana (Coleoptera: Chrysomelidae). Entomologische Berichten 75 (6): 243-246. 

Beenen, R., Winkelman, J., van Nunen, F., Teunissen, D. & O. Vorst 2015. Aantekeningen over Chrysomelidae in Nederland 10. – Entomologische Berichten 75: 24-32.

Winkelman, J.K., 2013 De Nederlandse goudhaantjes (Chrysomelidae Chrysomelinae) Entomologische Tabellen 7, supplement bij Nederlandse Faunistische Mededelingen. Nederlandse Entomologische Vereniging, Naturalis Biodiversity Center en EIS-Nederland. 1-92 


Beenen, R., 2013 Na bijna honderd jaar weer een vondst van de Zwarte gaffelaardvlo in Nederland Naturhistorisch Maandblad 62: 101-120 

Beenen, R., 2010 Galerucinae In: Löbl, I. & A. Smetana (eds.), Catalogue of the Palaearctic Coleoptera 6, Apollo Books, Stenstrup, pp. 74-75, 443-491 

Beenen, R. & A. Roques, 2010 Leaf and seed beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) In Roques. A., M. Kenis, D. Lees, C. Lopez-Vaamonde, W. Rabitsch, J-Y. Rasplus & D.B. Roy (eds.), Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4 (1): 267-292

Volledig overzicht