Snuittorren - Curculionoidea

De EIS-werkgroep snuittorren doet onderzoek aan de faunistiek van de Nederlandse Curculionoidea, i.e. de keverfamilies Curculionidae (snuitkevers), Attelabidae (bladrolkevers), Brentidae (spitsmuisjes), Urodontidae, Anthribidae (bokssnuitkevers) en Nemonychidae (bastaardsnuitkevers). Dit is met circa 665 soorten één van de grootste kevergroepen in Nederland. De werkgroep heeft onder andere een databestand onder haar beheer waarin alle waarnemingen van de Nederlandse soorten worden bijgehouden. Wie waarnemingen wil bijdragen kan deze opsturen naar de coördinator. Het wordt zeer op prijs gesteld als waarnemingen vergezeld gaan van foto's want alleen waarnemingen met bewijsfoto worden opgenomen in het databestand. 

Coördinator

Theodoor Heijerman 
E-mail: Theodoor Heijerman

publicaties

Heijerman, Th. 2010. Nemonychidae. In: Vorst, O. (ed.), Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera). - Monografieën van de Nederlandse Entomologische Vereniging 11, p. 159. 

Heijerman, Th. 2010. Attelabidae In: Vorst, O. (ed.), Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera). - Monografieën van de Nederlandse Entomologische Vereniging 11, p. 160. 

Heijerman, Th. 2010. Curculionidae (excl. Scolytinae, Platypodinae). In: Vorst, O. (ed.), Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera). - Monografieën van de Nederlandse Entomologische Vereniging 11, pp. 164-179. 

Heijerman, Th. & C.J.M. Alders 2010. Brentidae. In: Vorst, O. (ed.), Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera). - Monografieën van de Nederlandse Entomologische Vereniging 11, pp. 161-164. 

Teunissen, A.P.J.A. & Th. Heijerman 2010. Anthribidae. In: Vorst, O. (ed.), Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera). - Monografieën van de Nederlandse Entomologische Vereniging 11, p. 159.