Haften of eendagsvliegen

Haften en eendagsvliegen zijn twee namen voor de zelfde orde primitieve insecten. De larven leven in zoet water, de gevleugelde dieren leven een kort bestaan. Dit bestaan is echter niet zo kort dat ze de tijd niet hebben om nóg een keer te vervellen nadat ze uit het water zijn geslopen. Haften zijn uniek binnen de insecten doordat ze een subimagostadium ondergaan voordat ze vervellen naar het geslachtrijpe imagostadium. Het subimagostadium verschilt vaak behoorlijk van het imagostadium in kleur en heeft verder ondoorzichtige vleugels met een rij haren langs de achterrand, kortere voorpoten, kortere staartdraden en onderontwikkelde uitwendige geslachtsdelen.

Voor de imago's en subimago's van het laagland van Nederland en Vlaanderen is er een soortzoeker gemaakt. Aan een Entomologische Tabel voor de Benelux (alle stadia) wordt momenteel nog gewerkt.

Er zijn in totaal 62 soorten haften in Nederland vastgesteld. Daarvan kunnen er 23 als uitgestorven worden beschouwd in Nederland. Dat heeft alles te maken met de vervuiling en kanalisering van de Nederlandse stromende wateren in de 20e eeuw. De laatste jaren zijn er enkele soorten weer teruggekeerd en zijn er ook nieuwe soorten ontdekt.

 

publicaties

Publicaties met betrekking tot haften in Nederland

Drukker, D., M. Korsten, A. Klink, B. van Maanen & H. Hop 2019. Nieuwe en teruggekeerde haften in Nederland (Insecta: Ephemeroptera). - Nederlandse Faunistische Mededelingen 52: 1-16.

Drukker, D. 2017. Soortzoeker haften van het laagland. Naturalis Biodiversity Center en EIS Kenniscentrum insecten, Leiden

Koese, B. 2008. Haften. In: Kalkman, V.J. (red). De soorten van het leefgebiedenbeleid. − EIS-Nederland, Leiden

Korsten, M., B. van Maanen & H. Tolkamp 2007. Eendagsvliegen en steenvliegen op de Meinweg. Natuurhistorisch Maandblad, 96, 215-224.

Brugmans, B. W., R. J. M Franken, J. A. J. Beijer, & E. T. H. M. Peeters 2005. Haften weer terug in de Grensmaas?. - Natuurhistorisch Maandblad 94: 78-82.

Bij de Vaate, A., A. Klink & F. Oosterbroek 1992. Ephoron virgo (Ephemeroptera: Polymitarcidae) recent aangetroffen in de Rijn. - Entomologische Berichten 52: 8-11.

Gysels, H. 1991. Haftenlarventabel. determineersleutel voor de larvale Eendagsvliegen (Insecta Ephemeroptera) van het Benelux-gebied, met verspreidingsgegevens voor de periode 1960-1985. Jeugdbondsuitgeverij.

Mol, A.W.M. 1986. Decrease of insects in running waters in The Netherlands, caused by human impact. – In: H.H.W. Velthuis (ed.), Proceedings 3rd European Congress on Entomology, Amsterdam. p. 111-114.

Mol, A. W. M. 1985 a. Een overzicht van de Nederlandse haften (Ephemeroptera). 1. Siphlonuridae, Baetidae en Heptageniidae. - Entomologische berichten 45(8): 105-111.

Mol, A. W. M. 1985 b. Een overzicht van de Nederlandse haften (Ephemeroptera). 2. Overige families. - Entomologische berichten 45(1): 128-135.

Mol, A. W. M. 1985 c. Enkele interessante en nieuwe Nederlandse haften (Insecta: Ephemeroptera) uit de provincie Limburg. - Natuurhistorisch maandblad 74(1): 5-8.

Mol, A. W. M. 1985 d. Baetis tracheatus Keffermüller & Machel en Caenis pseudorivulorum Keffermüller, twee nieuwe Nederlandse haften (Ephemeroptera). - Entomologische Berichten 45(6): 78-81.

Mol A. W. M. 1984. Notes on type-specimens of Ephemeroptera (Insecta), described by Herman Albarda, with special reference to Ametropus fragilis Alb. - Zoologische Mededelingen 59(5):55-59.

Geijskes D. C. 1937. Nieuwe en zeldzame Neuropteroidea. - Tijdschrift voor Entomologie 80: 59-63

Geijskes. D. C. 1932. Aanteekeningen over de Entomo-fauna van het riviertje de Aa in Noord-Brabant. - Tijdschrift voor Entomologie. 75 suppl.: 194-201.

Weele, H. W. van der, 1904. Agnatha, Odonata, Neuroptera, Panorpata en Trichoptera, verzameld gedurende de eerste dagen van juni 1903, aan den Plasmolen (gemeente Mook-Middelaar, Limburg). – Entomologische Berichten 1: 136-139.

Albarda, J. H. 1878. Descriptions of three new European Ephemeridae. - Entomologist's Monthly Magazine 15:128-130.

Albarda, J. H. 1889. Catalogue raisonné et synonymique des Névroptères, observés dans les Pays-Bas et dans les pays limitrophes. - Martinus Nijhoff.

Swammerdam, J. 1675. Ephemeri vita of afbeeldingh van 's menschen leven, vertoont in de wonderbaarelijcke en nooyt gehoorde historie van het vliegent ende een-dagh-levent haft of oever-aas. - Abraham Wolfgang, Amsterdam.