Trichoptera - Kokerjuffers en schietmotten


Glyphotaelius pellucidus. Foto: Roy Kleukers

Sinds begin 2011 heeft de EIS-werkgroep Trichoptera een nieuwe start gemaakt. Trichoptera zijn een insectenorde, waarvan de larven bekend staan als kokerjuffers, die in het water leven, en de volwassen dieren, die een motachtig voorkomen hebben en bekend staan als schietmotten. De EIS-werkgroep heeft de volgende activiteiten

  • Nieuw determinatiewerk - de in 2010 overleden Nederlandse specialist Bert Higler was begonnen aan een determineerwerk voor de volwassen dieren, maar dat heeft hij nooit kunnen afwerken. Als werkgroep doen we nu een inspanning, dit werk alsnog af te maken. Het is de bedoeling, dit werk als Entomologische Tabel te publiceren, hopelijk in 2014. Hierbij spelen habitus-foto's een belangrijke rol: hiermee kunnen veel soorten al worden herkend, waaronder ook Rode Lijst-soorten. Het onderzoeksgebied betreft Nederland, België en Luxemburg. Overigens kan iedereen meewerken aan het nieuwe boek door fraaie habitus-foto's op te sturen. Het zal in veel gevallen wel nodig zijn ook de schietmot te verzamelen en ter determinatie-controle op te sturen; neem gerust contact op met David.
  • Veldwerk - voor het achterhalen van de verspreiding van soorten en voor het maken van habitus-foto's is nog zeer veel veldwerk nodig. Om dit mede mogelijk te maken is door de Uyttenboogaard-Eliasenstichting voor het onderzoeksjaar 2011 een subsidie toegekend.
  • Zowel de waarnemingen op Waarneming.nl als Waarnemingen.be worden gevolgd; waarnemingen worden becommentarieerd en gevalideerd.
  • Nieuwsbrief - in februari 2015 verscheen de 18e Digitale kokerjuffer. Dit is de opvolger van de Nederlandse kokerjuffer, die tot 2010 door Bert Higler werd samengesteld.

Eerder verschenen nummers van onze nieuwsbrief zijn hiernaast te downloaden:

Coördinator

David Tempelman 

Bisschop Zwijsenplein 26
5262 JL Vught 

Davidtempelman67@gmail.com
06 1772 8489

Koen Lock

Merelstraat 27 
B-9000 Gent 
België 
E-mail: koen_lock@hotmail.com