Stofluizen zijn insecten die samen met de echte luizen onder de orde Psocodea vallen. Er zijn voor Nederland ruim 60 soorten geregistreerd. De kleine, tere insecten worden nauwelijks geïnventariseerd in ons land. Dat is jammer, want naar verwachting komen er nog vele soorten voor die nog niet gemeld zijn.

In 2013 is de EIS-werkgroep stofluizen opnieuw opgericht om onze kennis aan te vullen. Mocht je belangstelling hebben je bij de werkgroep aan te sluiten of vragen hebben over stofluizen, neem dan contact op met Jinze Noordijk.

Literatuur

Noordijk, J. 2022. Cyptophania hirsuta, a new psocid for Europe, found in a zoo hothouse in the Netherlands (Psocodea: Lepidopsocidae). - Journal of the Entomological Research Society 24: 173-176.

Noordijk, J. 2021. De stofluis Dorypteryx domestica  (Psocodea: Psyllipsocidae), een nieuwe exoot voor Nederland. - Entomologische Berichten 81: 117-118.

Noordijk, J. & A. Kruithof 2021. Een nieuwe en al wijdverspreide stofluis in Nederland: Peripsocus milleri (Psocodea: Peripsocidae). - Entomologische Berichten 81: 70-72.

Noordijk, J. & J.D.M. Belgers 2019. De stofluis Propsocus pulchripennis: een bijzondere wereldreiziger nieuw voor Nederland (Psocodea: Elipsocidae). - Entomologische Berichten 79: 138-142.

Noordijk, J. 2019. Lienhardiella dahli (Psocodea: Caeciliusidae), een nieuwe stofluis voor Nederland. - Entomologische Berichten 79: 234.

Noordijk, J. 2019. De stofluis Lepinotus reticulatus (Psocodea: Trogiidae) op de Nederlandse soortenlijst. - Entomologische Berichten 79: 42-45.

Noordijk, J., Th. Heijerman & M. Brooks M 2017. De kosmopolitische stofluis Psoquilla marginepunctata voor het eerst gevonden in Nederland (Psocodea: Psoquillidae). - Nederlandse Faunistische Mededelingen 49: 33-39. 

Noordijk, J. 2015. De exotische stofluis Badonnelia titei in Nederland (Psocodea: Sphaeropsocidae). - Nederlandse Faunistische Mededelingen 45: 51-56.

Zuijlen, J.W.A. van & J.D.M. Belgers 2011. De stofluis Philotarsus parviceps nieuw voor Nederland (Psocoptera: Philotarsidae). - Entomologische Berichten 71 (2): 46-49.  

Zuijlen, J.W.A. van 2010. 'Psocoptera' - Stofluizen. - In: Noordijk, J., R.M.J.C. Kleukers, E.J. van Nieukerken & A.J. van Loon (eds.), De Nederlandse biodiversiteit. Nederlandse Fauna 10, NCB Naturalis & EIS - Nederland, Leiden, pp. 210-211.   

de Wilde, A. 2009. Stofluizen tussen de enveloppen. - Natura 2009 (4): 102-103.   

Noordijk, J. & M.P. Berg 2002. De corticole fauna van platanen: II. springstaarten, stofluizen, loopkevers (Collembola, Psocoptera, Carabidae). - Nederlandse Faunistische Mededelingen 17: 41-56

Peeters, Th.M.J. & W. Hogenes 1996. Psocoptera (Stofluizen). - In: van Zuijlen, J.W.A., Th.M.J. Peeters, P.S. van Wielink, A.P.W. van Eck & E.H.M. Bouvy (red.), Brand-stof. Een inventarisatie van de entomofauna van het Natuurreservaat 'De Brand' in 1990, Insectenwerkgroep KNNV-afdeling Tilburg, pp. 163-165.

Kruseman, G. (Jr.) 1948. 4e Korte faunistische Mededeeling. - In: Verslag van de honderdeerste zomervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, Tijdschrift voor Entomologie 89: xlv-xlvi.   

Kruseman, G. (Jr.) 1944. Voorloopige naamlijst van de Nederlandsche Psocoptera, benevens van die, welke in het aangrenzende gebied gevonden zijn (4de mededeeling over Psocoptera). - Tijdschrift voor Entomologie 86: 94-97.   

Kruseman, G. (Jr.) 1943. 3e mededeeling over Nederlandsche Psocoptera. - Tijdschrift voor Entomologie 86: LII-LIII.  

Kruseman, G. (Jr.) 1943. Nieuwe Psociden voor Nederland. - Tijdschrift voor Entomologie 86: XXIV-XXV.  

Albarda, H., 1889. Catalogue raisonné et synonymique des Névroptères, observés dan les Pays-Bas et dans les Pays limitrophes. - Tijdschrift voor Entomologie 32: 211-376.   

coördinator

Coördinator: Jinze Noordijk