Hemiptera - Wantsen

De EIS-werkgroep wantsen doet onderzoek aan de faunistiek en ecologie van de Nederlandse Heteroptera. In Nederland komen 37 families voor met 673 soorten waarvan 45 aquatisch, 19 levend op het wateroppervlak en 609 terrestrisch (Aukema, 2023).

De werkgroep bouwt onder andere een databestand op van waarnemingen van de Nederlandse soorten. Een deel van deze waarnemingen is inmiddels in vier (van uiteindelijk vijf) verspreidingsatlassen gepubliceerd (zie publicaties). Deze boekjes maken deel uit van een geplande vijfdelige serie over de verspreiding van de Nederlandse wantsen. 

Wie waarnemingen wil bijdragen kan deze opsturen naar EIS Nederland, dan wel invoeren op waarneming.nl. Het wordt zeer op prijs gesteld als waarnemingen vergezeld gaan van foto's want alleen waarnemingen met bewijsfoto worden opgenomen in het databestand.

Publicaties

Hieronder zijn de recente publicaties over wantsenfaunistiek in Nederland te vinden. Klik hier voor het uitgebreide overzicht.

Akkermans, R.W., W.G. Vergoossen & A. Ovaa, 2019. Eerste vondsten van de Kogelwants (Coptosoma scutellatum) in Nederland. Stokoude voorspelling komt na 84 jaar uit. – Natuurhistorisch Maandblad 108: 373-377.

Aukema, B., K. den Bieman, G. Lommen, G. van de Maat, L. Troisfontaine & P. Vossen, 2019. Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen IX (Hemiptera: Heteroptera). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 52:  25-41.

Aukema, B., R.P.G. Geraeds & W. van Berkel, 2020. Eerste waarneming van de Kleefkruidschildwants in Nederland. – Natuurhistorisch Maandblad 109: 21-23.

Aukema, B., 2019 Naamlijst Nederlandse Heteroptera. Versie 1-1-2020

Aukema, B., D.J. Hermes & R. Ketelaar, 2018 Wantsen van de Nederlandse Waddeneilanden VI (Hemiptera: Heteroptera). Nederlandse Faunistische Mededelingen 50: 17-24 

Aukema, B. , Th. Heijerman & H. Turin, 2018 De wants Tropidophlebia costalis na 75 jaar weer in Nederland waargenomen (Heteroptera: Lygaeidae). Nederlandse FaunistischeMededelingen 50: 13-16 

Aukema, B., 2018 Wantsen op licht (Hemiptera: Heteroptera). In: Navtuurstudie in de Kaaistoep. Verslag 2017. 23e onderzoeksjaar (T. Peeters, A. van Eck & T. Cramer, red.): 77-83  

Aukema, B. & D. J. Hermes, 2018 Het wantsenproject 2017-2018: een tussenbalans: 1-28. Rapport EIS kenniscentrumInsecten, Leiden. 

Aukema, B., 2017 Heteroptera – wantsen. In: Entomofauna van de Noord-Hollandse duinen. Verslag van de 171e NEV-zomerbijeenkomst (O. Franken & M.P. Berg, red.). Entomologische Berichten 78: 49-51.  

Aukema, B. & G.Lommen 2017 Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen VIII (Hemiptera: Heteroptera). Nederlandse Faunistische Mededelingen 49: 101-106 

Aukema B., Th. Heijerman & V.J. Kalkman, 2016 Veldgidswantsen deel 1: 1-73. EIS kenniscentrum insecten, Leiden  

Coördinator

Berend Aukema 
E-mail: baukema@hetnet.nl