5000 soortenjaar

Aftrap 5000-soortenjaar: wordt het Nationaal Park Hollandse Duinen het rijkste natuurgebied van Nederland?

In 2018 organiseren Dunea, Staatsbosbeheer, EIS en Waarneming.nl samen met een groot aantal andere organisaties een 5000-soortenjaar in het Nationaal Park de Hollandse Duinen. Er worden meer dan 100 activiteiten georganiseerd, variërend van een regionale nachtvlindernacht waarbij we op 10 plekken willen tellen (i.s.m. De Vlinderstichting) tot een stranddag waarop er op een aantal plekken langs de kust gekord wordt (i.s.m. met stichting Anemoon). Ongewervelden gaan veel aandacht krijgen. Naast de zomerbijeenkomst van de NEV zijn er ook verschillende excursies van werkgroepen van de NEV in het gebied. Tevens gaan er zes studenten in het terrein aan de gang met bemonsteringen met malaisevallen, fruitvallen en potvallen. Het materiaal wordt gesorteerd en verdeeld onder experts. Een van de studenten gaat in het voorjaar specifiek aan de slag houtbewonende kevers terwijl een ander in het najaar een bemonstering gaat uitvoeren van springstaarten.

De gegevens worden ingezameld via Waarneming.nl, maar mensen die gebruik maken van andere portals kunnen dat natuurlijk gewoon blijven doen. In december komt er een speciale website beschikbaar waarop de voortgang te volgen is. Op https://hollandseduinen.waarneming.nl/5000.php is de afgrenzing van het gebied te zien. Eind 2017 wordt het jaarprogramma openbaar gemaakt, maar twee belangrijke data zijn al bekend:

Zaterdag 6 januari 2018: aftrap 5000-soortenjaar Meijendel, bezoekerscentrum De Tapuit. Meijendelseweg 40, Wassenaar. We willen een vliegende start maken door op een koude januaridag al 500 soorten te vinden. We gaan dit doen door o.a. naar planten, korstmossen, waterbeesten, vogels, strandbeesten en overwinterende vogels te kijken. Zowel de vrijwilligers van Dunea en Staatsbosbeheer als landelijke soortenexperts zijn uitgenodigd om mee te doen. Doelsoort is natuurlijk de sneeuwspringer, in de Nederlandse duinen alleen bekend van Meijendel . Van 9.00 tot 10.00 is er koffie en om 13.00 soep en broodjes. Voor en na de soep wordt iedereen geacht lekker aan het werk te gaan op het strand of in de duinen en polders. Voor iedereen die zich van te voren opgeeft staan soep en broodjes klaar . Opgeven kan op www.tinyurl.com/5000aftrap.

25-27 mei 2018: groot inventarisatieweekend Meijendel & Berkheide. Tijdens dit weekend vinden een groot aantal georganiseerde en ongeorganiseerde excursies plaats. Het weekend is gericht op actieve veldvrijwilligers. De zaterdag wordt afgesloten met een door de organiserende partijen aangeboden maaltijd. Opgeven voor de maaltijd kan op www.tinyurl.com/5000maaltijd.

Het volledige jaarprogramma wordt eind 2017 gepresenteerd. Het voortgang van het project is te volgen op: https://hollandseduinen.waarneming.nl/5000.php. Wil je ook in het gebied aan de slag of heb je verzoeken voor bijzondere bemonsteringsmethoden neem dan contact op met vincent.kalkman@naturalis.nl

Over EIS

Stichting EIS Kenniscentrum Insecten 
doet onderzoek aan insecten en andere ongewervelden en geeft voorlichting en adviezen over beheer en beleid.

Tentakel

Wilt u in het vervolg onze nieuwsbrief Tentakel ontvangen? Meldt u dan hieronder aan.
* Required

donateur

Word voor € 22,50 donateur en ontvang Nederlandse Faunistische Mededelingen en Entomologische Tabellen

Ja Ik word donateur

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten
Postbus 9517
2300 RA Leiden
(+31) 071 7519314
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres
Vondellaan 55 
2332 AA Leiden