ANBI

ANBI

Stichting EIS-Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee vrijgesteld van schenkings- en successierecht. U kunt daarmee uw giften aan EIS onder voorwaarden gedeeltelijk aftrekken van uw belastingaangifte 

Meer informatie over de geldende belastingregels rond giften is te vinden op de website van de Belastingdienst 

Voor de ANBI-status dienen diverse gegevens openbaar beschikbaar te zijn op de website:
  • Naam: Stichting EIS-nederland
  • RSINummer: 803648376
  • Contactgegevens: Contact
  • Bestuurssamenstelling: Bestuur
  • Beleidsplan: Meerjarenplan 2011-2016
  • Beloningssysteem: de medewerkers van stichting EIS worden beloond conform de richtlijnen van de CAO Verzelfstandigde Rijksmusea. De bestuursleden van de stichting EIS ontvangen geen vergoeding.
  • Doelstelling: Missie
  • Verslag uitgeoefende activiteiten: Jaarverslag 2015
  • Financiële verantwoording: Jaarcijfers 2015

Over EIS

Stichting EIS Kenniscentrum Insecten 
doet onderzoek aan insecten en andere ongewervelden en geeft voorlichting en adviezen over beheer en beleid.

Tentakel

Wilt u in het vervolg onze nieuwsbrief Tentakel ontvangen? Meldt u dan hieronder aan.
* Required

donateur

Word voor € 22,50 donateur en ontvang Nederlandse Faunistische Mededelingen en Entomologische Tabellen

Ja Ik word donateur

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten
Postbus 9517
2300 RA Leiden
(+31) 071 7519314
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres
Vondellaan 55 
2332 AA Leiden